Bromus carinatus Hook. & Arn. — California brome — Stokłosa spłaszczona (Grass/sedge/rush)

Status in Poland

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Recorded in the wild; established and expanding

Species is not controlled; species should be controlled becasue it is an invasive or potentially invasive alien species and effective control methods are known

Species description and biology

Diet: Autotroph

Impact

Impact type:

 • Impact not recorded so far
  (Information comes from area, where the data was collected, is not defined)

Introduction

Earliest introduction/record: in 1911

Types of transport to Poland:

 • For some introductions there is no data on type of transport to Poland

Pathways of introduction:

 • Agriculture or horticulture (plant production)

Vectors of introduction:

 • No data

Types of introduction into natural environment in Poland:

 • Unintentional; escape into the environment from captivity/culture

References

 • Budyś A., Doborzyńska A. 2004. Bromus carinatus Hook. & Arn. na Pobrzeżu Kaszubskim (Bromus carinatus Hook. & Arn. in Kaszubskie Coastal Region) Acta Botanica Cassubica 4: 207-211. link
 • Buliński M. 1994. Systematyczny przegląd flory roślin naczyniowych doliny Wierzycy i dolin jej trzech dopływów. Soc. Scien. Geganensis, Acta Biol. 9: 9-174..
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Bromus carinatus link
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roslinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. II. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych
 • Mirek Z. 1982. Bromus carinatus Hook. & Arn. - nowy gatunek synantropijny we florze Polski Fragm. Flor. Geobot. 28: 97-105.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A. 30: 1-182.
 • Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1-138. PWN, Warszawa-Wrocław
 • Sulinowski S. 1972. Zdolność produkcyjna stokłosy uniolowatej uprawianej w warunkach wysokiego nawożenia azotem. Materiały seminaryjne IMUZ 9: 3-12.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Towpasz K 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 16: 1-157.
 • Towpasz K. 1996. Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 3: 141-187..
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Phylum: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Ordo: Poales
Family: Poaceae

Polish synonyms: Stokłosa łódkowata