Scutellaria altissima L. — Scullcap herb — Tarczyca wyniosła (Herb)

Status in Poland

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Recorded in the wild; established and expanding

Species is not controlled; species should be monitored; control should be applied if it becomes invasive

Species description and biology

Diet: Autotroph

Impact

Impact type:

 • Competition, Scale of impact: Serious
  Affected taxon: brak danych
  (Information comes from area, where the data was collected, is not defined)

Introduction

Earliest introduction/record: in 1969

Types of transport to Poland:

 • For some introductions there is no data on type of transport to Poland

Pathways of introduction:

 • Agriculture or horticulture (plant production)

Vectors of introduction:

 • No data

Types of introduction into natural environment in Poland:

 • Unintentional; escape into the environment from captivity/culture

References

 • Bacieczko W. 1993. Scutellaria altissima (Lamiaceae) na Pomorzu Zachodnim Fragm. Flor. Geobot. 38: 263-270.
 • Bacieczko W. 2011. Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) – holoagriofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim (Scutellaria altissima L. (Lamiaceae): a holoagriophyte from forest phytocoenoses in Western Pomerania) Acta Botanica Silesiaca 6: 229-238. link
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Scutellaria altissima link
 • Szotkowski P. 1969. Stanowiska rzadkich gatunków roślin z Opolszczyzny, zebranych w latach 1965-1967 Zesz. Przyr. Opol. Tow. Przyj. Nauk 9: 21-25.
 • Szotkowski P. 1993. Flora Góry Św. Anny na Śląsku Opolskim i jej przemiany na przestrzeni XIX i XX wieku Opol. Rocz. Muz.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Phylum: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Ordo: Scrophulariales
Family: Labiatae

English synonyms: Skullcap