Azolla filiculoides Lam. — Azola drobna — Mosquito fern (Paprotnik)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy

Status populacji niepewny
gatunek pojawia się na efemerycznych stanowiskach

Od kilku do kilku tysięcy pędów na 1m2.

Sposób dyspersji po introdukcji do Polski: Gatunek jest przypadkowo rozprzestrzenianiany przez człowieka
rozprzestrzenia się także zoo-, anemo- i hydrochorycznie; gatunek zdolny do skokowego pokonywania dużych odległości

Biologia i opis gatunku

Niewielka paproć wodna; pędy rozwidlone, z dwoma rzędami dachówkowato ustawionych liści i z licznymi korzeniami przybyszowymi; liście jasnozielone, jesienią czerwonawo nabiegłe; w ich przestworach powietrznych żyją symbiotyczne sinice Anabaena azollae; od spokrewnionej A. mexicana (=A. caroliniana auct., non Willd.) różni się jednokomórkowymi włoskami na górnych płatach liści i niepodzielonymi glochidiami.

Wielkość: Długość: 0,5 -1,1 cm.

Dymorfizm płciowy: Samce i samice nie różnią się wyglądem

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

  • Pływająca roslinność zeutrofizowanych zbiorników wodnych (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)
  • Czasowe, zeutrofizowane zbiorniki wodne (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)
  • Okresowo zalewane brzegi i jezior, porośnięte roslionnościa pionierską (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)

Mechanizmy wpływu:

  • Konkurencja, Skala wpływu: Brak danych o skali wpływu

Introdukcja

Ogólny opis introdukcji w Polsce: znaleziona w Bielsku Podlaskim w 1996r.; "Azolla caroliniana" przez wiele lat obserwowano w okresie międzywojennym we Wrocławiu i w Wawrzyszewie k. Strzelina

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Azolla filiculoides link
  • Rostański K., Sowa R. 1986. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski Fragm. Flor. Geobot. 31-32: 151-205.
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
  • Wołkowycki D. 1999. Azolla filiculoides (Pteridophyta, Azollaceae) w Polsce Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 6: 165-170.
  • Wołkowycki D. 2000. Różnicowanie i ujednolicanie się flor ruderalnych w warunkach izolacji środowiskowej. Monogr. Bot. 87: 1-163.

Opracowanie: Dan Wołkowycki

Typ: Pteridophyta
Klasa/Gromada: Polypodiopsida
Rząd: Salviniales
Rodzina: Azollaceae

Synonimy łacińskie: Azolla caroliniana Willd.