Bison bison L. — Bizon — American bison (Ssak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; uprawiany/hodowany

Liczebność: 45 - 60 osobników.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Stwarza potencjalne zagrożenia dla żubrów, zarówno z powodu możliwości krzyżowania jak i transmisji chorób i pasożytów. Proponowane formy zwalczania: Zakaz sprowadzania zwierząt do hodowli komercyjnych. Ograniczenie hodowli do ogrodów zoologicznych. Kontrola obrotu żywymi zwierzętami w obrębie krajowych ogrodów zoologicznych

Biologia i opis gatunku

Ruja trwa od sierpnia do września. Długość ciąży wynosi około 9 miesięcy. Samica rodzi w kwietniu-maju 1 młode, które karmi intensywnie przez 3 miesiące, potem oprócz mleka matki, młode korzysta z innych pokarmów. Osiąga dojrzałość płciową w wieku około 2 lat.

Sposób odżywiania: Roślinożerny
Żywi się roślinami zielnymi, głównie trawami.

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Możliwy
  Wpływ na: Żubr (Bison europaeus)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Przenoszenie chorób i pasożytów, Skala wpływu: Możliwy
  Wpływ na: Żubr (Bison europaeus)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 2002

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i hodowla zwierząt domowych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Nie dotyczy (gatunek był sprowadzony celowo)

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe, legalne wsiedlenie (wypuszczenie, uwolnienie)

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Bison bison link
 • Komosińska H., Podsiadło E. 2002. Ssaki kopytne PWN Warszawa link
 • Pucek Z., Belousova I.P., Krasińska M., Krasiński Z. A., Olech W. 2004. European bison. Status Survey and Conservation Action Plan IUCN Gland link

Opracowanie: Wanda Olech-Piasecka

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Artiodactyla
Rodzina: Bovidae

Synonimy polskie: Bizon amerykański