Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) — Babka bycza — Round goby (Ryba)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Biologia i opis gatunku

Kolor ciała ryby jest szarobrązowy z ciemnymi bocznymi plamami. Dorosłe samce w okresie tarła są czarne, z żółtymi plamami na płetwach nieparzystych oraz czarną plamą na pierwszej płetwie grzbietowej. Na skraju wszystkie płetwy są żółte. Posiada zrośnięte płetwy brzuszne które tworzą przyssawkę. Ciało ryby jest pokryte łuską cykloidalną na bokach, grzbiecie, brzuchu i 1/4 pokryw skrzelowych. Wysokość głowy równa się od 0,9 do 1,2 jej szerokości. Długość głowy wynosi 22 - 23% długości całkowitej.

Wielkość: Maksymalna długość ciała: 25 cm długości. W Zatoce Gdańskiej najczęściej łowione są ryby z przedziału wielkości: 14 - 18 cm oraz maksymalnego ciężaru: 322 g.

Dymorfizm płciowy: Samce i samice różnią się wyglądem

Sposób odżywiania: Wszystkożerny

Rozmnażanie: Samice osiągają dojrzałość płciową w drugim, a samce w trzecim roku życia. Tarło odbywa się na głębokości 0,5 - 3,0 m. Samce zaczynają budowę gniazda, gdy temperatura wody osiąga 10 - 12ºC. Rozmnażanie trwa od kwietnia do lipca. Liczba jaj złożonych przez jedną samicę w czasie sezonu rozrodczego waha się od 200 do 9771. Jajo ma wymiary: 3,3 - 4,0 mm długości i 1,7 - 1,9 mm szerokości. Czas inkubacji przy temperaturze 16 - 18ºC wynosi 11 - 12 doby.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

 • Bałtyckie skaliste siedliska przybrzeżne (osłonięte przed działaniem fal)
  Zatoki Morza Bałtyckiego (Dane pochodzą z: Polski)
 • Powierzchniowe wody stojące (Dane pochodzą z Polski)
 • Powierzchniowe wody płynące (Dane pochodzą z Polski)

Introdukcja

Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce: Początek rozprzestrzeniania N. melanostomus w Europie zauważono w latach 80 - tych gdy stwierdzono, że bytuje on w rzece Moskwa. Był to, jak się przypuszcza, przejściowy etap jego przenoszenia ku Bałtykowi. Razem z wodami balastowymi statków kursujących z rejonu Mórz Czarnego i Kaspijskiego dotarł do Zatoki Gdańskiej.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: przed rokiem 1990

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek został w sposób niezamierzony zawleczony na/w środkach transportu

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Wody lub osady balastowe

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Jednostka pływająca

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • W sposób niezamierzony zawleczony bezpośrednio do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • Czugała A., Woźniczka A. 2010. The River Odra estuary – another Baltic Sea area colonized by the round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1811. Aquatic Invasions 61-65. link
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Neogobius melanostomus link
 • Rokicki J., Rolbiecki L. 2000. Colonization of the round goby, Neogobius melanostomus (Gobiidae) by parasites in the new environment of the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic). Wiadomości Parazytologiczne 197-200. link
 • Rolbiecki L. 2006. Parasites of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811), an invasive species in the Polish fauna of the Vistula Lagoon ecosystem. Oceanologia 545-561. link
 • The Warsaw Voice-Nature 1996. The Invasion Of Goby Dick

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Actinopterygii
Rząd: Perciformes
Rodzina: Gobiidae