Phytolacca acinosa Roxb. — Szkarłatka jagodowa — Indian poke (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; trend liczebności nieznany

Gatunek nie jest kontrolowany; należy prowadzić monitoring, a w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu należy podjąć kontrolę

Literatura

  • Wyrzykiewicz-Raszewska M. 2009. Phytolacca acinosa Roxb.-a new anthropophyte in the flora of Poland Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13: 3-7. link

Typ: Tracheophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Caryophyllales
Rodzina: Phytolaccaceae