Dianthus campestris M. Bieb. — Goździk polny (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek kryptogeniczny (nie jest możliwe jednoznaczene stwierdzenie czy jest w Polsce rodzimy czy obcy)

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; trend liczebności nieznany

Gatunek nie jest kontrolowany; należy prowadzić monitoring, a w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu należy podjąć kontrolę

Literatura

  • Łazarski G. 2015. Stanowisko Dianthus campestris (Caryophyllaceae) na Wyżynie Małopolskiej (Polska południowa) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22: 104-106. link

Typ: Tracheophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Caryophyllales
Rodzina: Caryophyllaceae

Synonimy łacińskie: Dianthus serbanii Prodan