Ephestia kuehniella (Zeller, 1879) — Mklik mączny — Mediterranean flour moth (Owad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek kryptogeniczny (nie jest możliwe jednoznaczene stwierdzenie czy jest w Polsce rodzimy czy obcy)

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; populacja rozmnażająca się w środowiskach sztucznych

Gatunek jest kontrolowany, jednak z ograniczonym skutkiem

Literatura

  • Mapa Bioróżnorodności [online] 2018. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności link

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Insecta
Rząd: Lepidoptera
Rodzina: Pyralidae