Castor canadensis Kuhl, 1820 — Bóbr kanadyjski — Canadian beaver (Ssak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy
Istnieją przypuszczenia, że w okresie, kiedy bóbr kanadyjsk występował w Polsce, stanowił on konkurencje dla bobra europejskiego.

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; został wytępiony w Polsce
Został wytępiony po roku 1970

Gatunek został wytępiony w Polsce

Biologia i opis gatunku

Nie różni się w sposób wyraźny pod względem biologii od bobra europejskiego.

Sposób odżywiania: Roślinożerny
Żywią się łykiem krzewów i drzew, zwłaszcza wierzb i osiki, a także zielnymi roślinami nadbrzeżnymi i wodnymi.

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1927

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i hodowla zwierząt domowych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Nie dotyczy (gatunek był sprowadzony celowo)

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe wsiedlenie; nie istniały wówczas przepisy dotyczące introdukcji
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Castor canadensis link
 • Denisiuk Z., Głowaciński Z. 1971. Ostoje bobrów w Polsce oraz niektóre aspekty ich ochrony Chrońmy Przyrodę Ojczystą 27: 26-35.
 • Graczyk R. 1978. Introdukcja bobrów (Castor fiber L.) w Wielkopolsce Rocz. A.R. w Poznaniu – C; Zootechnika 24: 9-21.
 • Kowalski K. (red.) 1964. Klucze do oznaczania kręgowców Polski; część V Ssaki – Mammalia 261-262. PWN, Warszawa – Kraków
 • Nowak E., Żurowski W. 1986. Jeszcze raz o pochodzeniu bobrów Castor fiber w dolinie rzeki Pasłęki Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1: 69-74.
 • Panfil J. 1973. Jeszcze raz o bobrach znad Pasłęki Chrońmy Przyrodę Ojczystą 40-41.
 • Szczepański W., Janiszewski P. 1996. Przegląd krajowych badań nad biologią, ekologią i rozrodem bobra europejskiego, Castor fiber (L.) Przegląd Zoologiczny 40: 247-253.
 • Żurowski W. 1962. Pierwsza próba hodowli bobrów europejskich w Polsce Łowiec polski 21: 4-6.
 • Żurowski W. 1973. O skuteczną ochronę bobrów Chrońmy Przyrodę Ojczystą 29: 30-39.

Opracowanie: Wojciech Solarz

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Rodentia
Rodzina: Castoridae

Synonimy angielskie: American beaver; Beaver; North American beaver