Ulex europaeus L. — Kolcolist zachodni — Common gorse (Krzew)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 11- 100; liczebność: kilkanaście osobników.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Eliminacja mechaniczna (wykopywanie) w obszarach chronionych

Biologia i opis gatunku

Krzew

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Mały
  Wpływ na: gatunki roślin rodzimych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1850

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i uprawa roślin ozdobnych
 • Leśnictwo

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Buliński M. 1994. Systematyczny przegląd flory roślin naczyniowych doliny Wierzycy i dolin jej trzech dopływów. Soc. Scien. Geganensis, Acta Biol. 9: 9-174..
 • Czekalski M. 1969. Stanowisko kolcolistu zachodniego (Ulex europaeus L.) na Pomorzu Zachodnim Fragm. Flor. Geobot. 15: 425-427.
 • Czekalski M. 1972. Kolcolist zachodni (Ulex europaeus L.) w okolicy Wałbrzycha. Rocz. Dendr. 26: 139-143..
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Ulex europaeus link
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Rostański K., Sendek A. 1982. Stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na terenie Wyżyny Śląsko-Małopolskiej Fragm. Flor. Geobot. 27: 535-539.
 • Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1-138. PWN, Warszawa-Wrocław
 • Seneta W., Dolatowski J. 1997. Dendrologia 559. PWN, Warszawa link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Fabales
Rodzina: Fabaceae

Synonimy angielskie: Gorse