Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii (Riley, 1879) — Bawełnica jesionowa — Woolly ash aphid (Owad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Gatunek może stanowić zagrożenie dla jesionu, dlatego należy prowadzić jego monitoring i zwalczanie.

Literatura

  • Hałaj R., Osiadacz B. 2017. Woolly Ash Aphid? is the Alien Bug Posing a Threat to European Ash Trees? A Review Plant Protection Science53(3). 53: 127–133. link
  • Hałaj R., Osiadacz B., Poljaković-Pajnik L. 2016. Górny Śląsk – polski przyczółek zdobyty przez obcą mszycę Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii (Riley, 1879) (Upper Silesia – a Polish bridgehead gained by Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii (Riley, 1879), an alien aphid) Acta Entomologica Silesiana 24: 1-9. link

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Insecta
Rząd: Hemiptera
Rodzina: Aphididae

Synonimy łacińskie: Meliarhizophagus fraxinifolii (Riley, C.V., 1879); Pemphigus fraxinifolii Riley, C.V., 1879; Prociphilus fraxinifoliae Börner, 1926; Prociphilus fraxinifolii (Riley, C.V., 1879)