Podarcis muralis (Laurenti, 1768) — Jaszczurka murowa — Common wall lizard (Gad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność stabilna
W 2011 i 2013 odkryto 2 izolowane populacje w kamieniołomach koło Strzelina.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy prowadzić monitoring, a w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu należy podjąć kontrolę
Mogą zachowywać się agresywnie i terytorialnie.

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 2013

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

  • Dane na temat przyczyn introdukcji są niepewne

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

  • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

  • Wirga M., Majtyka T. 2013. Records of the Common Wall Lizard Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Squamata: Lacertidae) from Poland Herpetology Notes 6: 421-423. link

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Reptilia
Rząd: Squamata
Rodzina: Lacertidae

Synonimy polskie: Murówka