Trachemys scripta troostii (Holbrook, 1836) — Żółw żółtolicy — Cumberland slider (Gad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; liczny, ale nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym

Gatunek jest kontrolowany, jednak z ograniczonym skutkiem

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 2008

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

  • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

  • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

  • Marini D. 2017. Invasiveness of alien freshwater turtles: monitoring of paths/positions and sanitary status in Lublin region, Poland Resi di Laurea in Microbiologia ed Epidemiologia Veterinaria. 1-171. Facolta di Medicina Veterinaria. Univerista Degli Studi di Teramo

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Reptilia
Rząd: Testudines
Rodzina: Emydidae

Synonimy łacińskie: Chrysemys scripta troostii (Holbrook, 1836); Emys troostii Holbrook, 1836; Pseudemys scripta troostii (Holbrook, 1836)

Synonimy polskie: Żółw wodno lądowy; Żółw wodno-lądowy; Żółw żółtouchy