Scutellaria altissima L. — Tarczyca wyniosła — Scullcap herb (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 1 - 10; liczebność: na każdym stanowisku liczny, tworzy zwarte płaty.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy prowadzić monitoring, a w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu należy podjąć kontrolę

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki roślin w runie leśnym (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1969

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Bacieczko W. 1993. Scutellaria altissima (Lamiaceae) na Pomorzu Zachodnim Fragm. Flor. Geobot. 38: 263-270.
 • Bacieczko W. 2011. Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) – holoagriofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim (Scutellaria altissima L. (Lamiaceae): a holoagriophyte from forest phytocoenoses in Western Pomerania) Acta Botanica Silesiaca 6: 229-238. link
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Scutellaria altissima link
 • Szotkowski P. 1969. Stanowiska rzadkich gatunków roślin z Opolszczyzny, zebranych w latach 1965-1967 Zesz. Przyr. Opol. Tow. Przyj. Nauk 9: 21-25.
 • Szotkowski P. 1993. Flora Góry Św. Anny na Śląsku Opolskim i jej przemiany na przestrzeni XIX i XX wieku Opol. Rocz. Muz.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Scrophulariales
Rodzina: Labiatae

Synonimy angielskie: Skullcap