Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758) — Bażant srebrzysty — Silver pheasant (Ptak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym
Jedno stwierdzenie 1 samicy w 2011 r.

Gatunek nie jest kontrolowany; nie ma potrzeby kontroli, ponieważ nie jest inwazyjny

Literatura

  • Komisja Faunistyczna SO PTZool 2011. Orzeczenia pozytywne wydane w roku 2011 link

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Aves
Rząd: Galliformes
Rodzina: Phasianidae

Synonimy polskie: Kiściec srebrzysty