Quercus rubra L. — Dąb czerwony — Northern red oak (Drzewo)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000;liczebność: na poszczególnych stanowiskach - od kilku osobników po zwarte drzewostany.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Gatunek powinien być stopniowo usuwany z obszarów chronionych w czasie prowadzenia przebudowy drzewostanów oraz innych działań ochronnych

Biologia i opis gatunku

Drzewo

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki drzew (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1806

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski
 • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i uprawa roślin ozdobnych
 • Leśnictwo

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe, legalne wsiedlenie (wypuszczenie, uwolnienie)
 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Quercus rubra link
 • Ferchmin M. 1979. Rola drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Dendr. 32: 53-67.
 • Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska Monogr. Bot. 75: 1-368.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Solińska-Górnicka B., Namura-Ochalska A., Symonides E. 1997. Long-term dynamics of a relict ancient forest in an urban area Fragm. Flor. Geobot. 42: 423-474.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Fagales
Rodzina: Fagaceae

Synonimy łacińskie: Quercus ambigua F.Michx.; Quercus borealis F.Michx.; Quercus borealis F.Michx. var. borealis; Quercus borealis F.Michx. var. maxima (Marshall) Ashe; Quercus coccinea Münchh. var. ambigua (F.Michx.) A.Gray; Quercus maxima (Marshall) Ashe; Quercus rubra L. var. ambigua (F.Michx.) Fernald; Quercus rubra L. var. ambigua (F.Michx.) Houba; Quercus rubra L. var. borealis (F.Michx.) Farw.; Quercus rubra L. var. maxima Marshall; Quercus rubra L. var. Rubra

Synonimy angielskie: Red oak