Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) — Rak pręgowany — Striped crayfish (Skorupiak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 11 - 100; liczebność: brak danych.

Sposób dyspersji po introdukcji do Polski: Gatunek jest celowo rozprzestrzeniany przez człowieka

Gatunek jest kontrolowany, jednak z ograniczonym skutkiem

Biologia i opis gatunku

Wielkość: Maksymalna długość ciała: 12 cm.

Sposób odżywiania: Wszystkożerny
Odżywia się różnorodnym pokarmem pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

 • Powierzchniowe wody stojące (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)
 • Powierzchniowe wody płynące (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: Rak rzeczny (Astacus astacus)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: Rak stawowy (Astacus leptodactylus)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1890

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Akwakultura

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe wsiedlenie; brak danych o tym czy introdukcja była legalna

Literatura

 • Chrzanowski Z. (red.) 1976. Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce Wiedza Powszechna, Warszawa
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Orconectes limosus link
 • Jażdżewski K. 1997. Malacostraca. W: Razowski J.: Wykaz zwierząt Polski. IV: 167-174. Wyd. Inst. Syst. i Ewol. Zw.
 • Rajski A. 1997. Zoologia PWN, Warszawa

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Malacostraca
Rząd: Decapoda
Rodzina: Cambaridae

Synonimy polskie: Rak amerykański; Rak pręgowaty

Synonimy angielskie: American crayfish; Spinycheek crayfish