Impatiens glandulifera Royle — Niecierpek gruczołowaty — Purple jewelweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 101 - 1000; liczebność: na każdym stanowisku od kilku do kilkudziesięciu (lokalnie kilkuset) osobników.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Likwidacja siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych. W obszarach chronionych należy eliminować mechanicznie (przez wykopywanie lub koszenie) wszystkie pojawiajace sie osobniki (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania) i spalać je poza obszarem chronionym

Biologia i opis gatunku

Roślina roczna

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki roślin nadrzecznych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1890

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski
 • Handel i uprawa roślin ozdobnych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Impatiens glandulifera link
 • Jasnowski M. 1961. Impatiens Roylei Walpers - nowy składnik lasów łęgowych w Polsce Fragm. Flor. Geobot. 7: 77-80.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Pawlaczyk P., Adamowski W. 1991. Impatiens capensis (Balsaminaceae) nowy gatunek we florze Polski Fragm. Flor. Geobot. 35: 225-232.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefasspflanzen in Schlesien Breslau
 • Sowa R. 1971. Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek 1-282. Uniw. Łódzki
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Zając E. U., Zając A. 1973. Badania nad zasięgami roślin synantropijnych. 3. Corydalis lutea DC. 4. Linaria cymbalaria (L.) Mill. 5. Impatiens roylei Wapl. 41-55.
 • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257. Inst. Bot. PAN. PWN Warszaw-Kraków

Opracowanie: Zygmunt Dajdok

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Geraniales
Rodzina: Balsaminaceae

Synonimy łacińskie: Impatiens roylei Walp.

Synonimy polskie: Niecierpek himalajski; Niecierpek Roylego

Synonimy angielskie: Himalayan balsam; Indian balsam; Ornamental jewelweed; Policeman's helmet; Red jewelweed; Red touch-me-not