Impatiens capensis Meerb. — Niecierpek przylądkowy — Orange touch-me-not (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 1 - 10; liczebność: na niektórych stanowiskach występuje masowo.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Na obszarach chronionych eliminacja mechaniczna (wykopywanie lub koszenie) wszystkich pojawiających się osobników (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania) i spalanie poza obszarem chronionym

Biologia i opis gatunku

Roślina roczna

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki roślin runa leśnego i szuwarowego (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1987

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski
 • Wody lub osady balastowe

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych
 • Dane niepewne

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Dla niektórych introdukcji danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski są niepewne

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Impatiens capensis link
 • Pawlaczyk P., Adamowski W. 1991. Impatiens capensis (Balsaminaceae) nowy gatunek we florze Polski Fragm. Flor. Geobot. 35: 225-232.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Geraniales
Rodzina: Balsaminaceae

Synonimy łacińskie: Impatiens biflora Walter; Impatiens capensis Meerb. f. immaculata (Weath.) Fernald & B.G.Schub.; Impatiens fulva Nutt.; Impatiens noli-tangere L. subsp. biflora (Walter) Hultén; Impatiens nortonii Rydb.

Synonimy angielskie: Orange jewelweed; Spotted jewelweed; Spotted touch-me-not