Aktualności

Lista inwazyjnych gatunków obcych o znaczeniu priorytetowym dla UE została przyjęta

2016-07-13

W dniu 13.07.2016 została przyjęta lista inwazyjnych gatunków obcych o znaczeniu priorytetowym dla Unii Europejskiej. Jest ona załącznikiem do przyjętego w 2014 r. Rozporządzenia Nr 1143/2014.

Lista zawiera 37 gatunków obcych roślin i zwierząt, w stosunku do których przewidywane jest prowadzenie 3 rodzajów działań, zależnie od fazy inwazji: zapobieganie, wczesne wykrywanie i szybkie reagowanie na nowe inwazje, a także długoterminowe zarządzanie populacjami tych obcych gatunków, które zdążyły się już rozprzestrzenić.