Aktualności

Stwierdzenia rzadkich obcych gatunków ptaków w Polsce w 2010 r.

2010-12-29

Na stronie Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego ukazało się zestawienie wszystkich orzeczeń wydanych w 2010 r. Wśród rzadkich obcych ptaków, gatunkami, które w 2010 r. były w Polsce obserwowane najczęściej są gęś tybetańska Anser indicus (w sumie 10 stwierdzeń pojedynczych osobników) i karolinka Aix sponsa (5 stwierdzeń pojedynczych osobników).

Akceptację Komisji uzyskały również 3 stwierdzenia łabędzia czarnego Cygnus atratus (w tym 1 stwierdzenie 5 osobników zaakceptowane w 2012 r.), 2 stwierdzenia pojedynczych ibisów czczonych Threskiornis aethiopicus (jedno z nich zostało zaakceptowane w 2012 r.) oraz jedno stwierdzenie 2 osobników flaminga małego Phoenicopterus minor. Pozostałe pozytywne decyzje dotyczą pojedynczych obserwacji pojedynczych osobników śnieżycy dużej Anser caerulescens, bernikli północnej Branta hutchinsii, sterniczki jamajskiej Oxyura jamaicensis, emu Dromaius novaehollandiae i karakary czarnobrzuchej Caracara plancus. Ponadto za pojaw nienaturalny uznano 2 spośród 4 obserwacji śnieżycy małej Anser rossii. Jako niepewne uznano pochodzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis, obserwowanej dwukrotnie. Gatunek ten pojawił się w Polsce albo w sposób naturalny, albo po ucieczce z hodowli.

Na szczególną uwagę zasługuje potwierdznie kolejnych lęgów gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca. W 2010 r. stwierdzono 2 pary i 1 samicę, wodzących w sumie 13 młodych. Warto pamiętać, że liczba obserwacji nielęgowych osobników tego gatunku była w ostatnich latach tak duża, że Komisja zrezygnowała z weryfikacji tych stwierdzeń, weryfikując jedynie doniesienia o lęgach. Ta sama sytuacja dotyczy bernikli kanadyjskiej Branta canadensis i mandarynki Aix galericulata. Bez wątpienia w 2010 r. liczba obserwacji i liczba stwierdzonych osobników każdego z tych 3 gatunków jest znacznie większa niż w przypadku wymienionych powyżej ptaków, których obserwacje były rozpatrywane przez Komisję. Ponadto należy pamiętać, że kompletne informacje o stwierdzeniach rzadkich ptaków w Polsce dostępne będą dopiero po opublikowaniu pełnego raportu z 2010 r.

Chytridiomikoza stwierdzona w Polsce

2010-12-28

Mikroskopijny grzyb pasożytniczy Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) wywołujący chytridiomikozę u płazów został formalnie opisany w 1999 roku. Choroba ta jest obecnie główną przyczyną wymierania wielu gatunków pochodzących z różnych obszarów na sześciu kontynentach. Bd może wywoływać hiperkeratozę, co zaburza osmoregulację i oddychanie, a także może zatruwać płaza wydzielanymi toksynami. Wiele danych wskazuje na afrykańskie pochodzenie choroby, a za jej rozprzestrzenianie odpowiada ogólnoświatowy handel płazami i wprowadzanie obcych gatunków, szczególnie afrykańskiej platanny Xenopus laevis i północnoamerykańskiej żaby ryczącej Lithobates castesbeianus na nowe tereny. Ten niebezpieczny grzyb został w 2010 r. po raz pierwszy zidentyfikowany w Polsce. Niemiecko-szwajcarski zespół badawczy w 161 przebadanych próbkach znalazł 29 zarażonych żab zielonych Pelophylax sp. w pięciu miejscach naszego kraju.

Wiecej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Sura P., Janulis E., Profus P. 2010. Chytridiomikoza – śmiertelne zagrożenie dla płazów. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (6): 406–421.

Listopadowe orzeczenia Komisji Faunistycznej

2010-11-25

Jedynym obcym gatunkiem ptaka wymienionym w opublikowanych 4.11.2010 orzeczeniach Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego jest gęś tybetańska Anser indicus. Osobnika tego gatunku obserwowano w dniach 12-13.06.2010. w powiecie braniewskim.

Natomiast orzeczenia opublikowane 25.11.2010 przynoszą akceptację obserwacji 3 innych obych gatunków ptaków. Najbardziej niepokoi kolejne stwierdzenie sterniczki jamajskiej Oxyura jamaicensis. 1 samca obserwowano w dniach 23-28.08.2010 w powiecie gliwickim. Ponadto w powiecie szczecińskim 25.11.2010 obserwowano łabędzia czarnego Cygnus atratus, a 19.03.2010 w powiecie krośnieńskim stwierdzono berniklę północną Branta hutchinsii.

Zagrożenia ze strony obcych gatunków zwierząt domowych

2010-11-05

Na całym świecie gwałtownie rozwija się rynek handlu zwierzętami, które hodowane są gospodarstwach domowych. Rośnie liczba oferowanych gatunków i liczba osobników w hodowlach. W konsekwencji wzrasta liczba stwierdzeń w środowisku naturalnym zwierząt, które uciekły z hodowli lub zostały celowo uwolnione przez właścicieli. Część z tych zwierząt należy do inwazyjnych gatunków obcych, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody. W związku ze skalą hodowli, najbardziej niebezpieczną grupę stanowią obce kręgowce – ryby akwariowe, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Organizacyjno-prawne rozwiązania mające na celu minimalizację ryzyka ze strony hodowanych gatunków są w większości krajów dalekie od doskonałości. Sekretariat Konwencji o Różnorodności Biologicznej przygotował opracowanie (w języku angielskim) zawierające propozycje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu tego problemu. Zawierają one m.in. procedury oceny ryzyka ze strony gatunków, które oferowane są w handlu oraz przykłady praktyk stosowanych przez różne kraje. Informacje te mogą być szczególnie przydatne dla osób podejmujących decyzje przy wydawaniu zezwoleń na import gatunków w celach komercyjnych, a także dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem tymi gatunkami i ich właścicieli.

Październikowe orzeczenia Komisji Faunistycznej

2010-10-13

W dniu 12.10.2010 Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego opublikowała najnowsze orzeczenia weryfikujące stwierdzenia rzadkich gatunków ptaków.

Podobnie jak w przypadku poprzednich orzeczeń, wydanych 20.07.2010, nie było wśród nich obserwacji regularnie ostatnio stwierdzanej karolinki Aix sponsa i gęsi tybetańskiej Anser indicus. Wśród zaakceptowanych przez Komisję obserwacji znajduje się natomiast udokumentowane zdjęciami pierwsze w Polsce stwierdzenie południowoamerykańskiej karakary czarnobrzuchej Caracara plancus, którego dokonano 22.08.2010 w powiecie zamojskim. Ten drapieżny ptak bez wątpienia uciekł z hodowli sokolniczej – na jego nogach zaobserwowano charakterystyczne pęta.

Akceptację Komisji uzyskały także obserwacje dwóch gatunków, których naturalny zasięg obejmuje Australię. Jednym z nich jest emu Dromaius novaehollandiae stwierdzony 17.07.2010 w powiecie wrocławskim. Osobnik ten zbiegł z pobliskiej zagrody, w której po schwytaniu następnego dnia został ponownie umieszczony. Jest to pierwsza w Polsce obserwacja emu, która została pozytywnie zweryfikowana przez Komisję Faunistyczną, choć wiadomo, że ucieczki fermowych emu i strusi afrykańskich Sturthio camelus zdarzają się coraz częściej. Drugim australijskim ptakiem jest obserwowany i sfotografowany 12.09.2010 w powiecie opoczyńskim łabędź czarny Cygnus atratus, który jest popularnym gatunkiem w hodowlach ptaków ozdobnych.

Majowe i czerwcowe orzeczenia Komisji Faunistycznej

2010-07-06

W dniach 25.05.2010 i 16.06.2010 Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego wydała kolejne orzeczenia dotyczące obserwacji rzadkich gatunków ptaków, z których część to gatunki obce w Polsce.

Wśród tradycyjnie już obserwowanych gatunków jest karolinka Aix sponsa (w sumie 4 stwierdzenia) i gęś tybetańska Anser indicus (1 stwierdzenie). Na szczególną uwagę zasługuje obserwacja ibisa czczonego Threskiornis aethiopicus. Ten afrykański ptak jest uznawany za jeden ze 100 najgroźniejszych gatunków obcych w Europie. Wolnożyjące populacje na naszym kontynencie powstały wskutek ucieczek ibisów z ogrodów zoologicznych. Gatunek jest groźnym drapieżnikiem zwłaszcza w koloniach rybitw i czapli we Francji, gdzie liczebność populacji ibisa czczonego przekroczyła 5000 osobników i, mimo prób kontroli, w dalszym ciągu rośnie.

Kolejny obcym gatunkiem jest żuraw stepowy Grus virgo. W dniach 4-8.05.2009 2 osobniki obserwowano (a jednego z nich sfilmowano) w Kwiecewie w powiecie olsztyńskim. Jest to czwarte udokumentowane stwierdzenie tego gatunku w Polsce, dokonane po niemal 100 latach przerwy (poprzednia obserwacja miała miejsce w 1912 r.). W odróżnieniu od wcześniejszych stwierdzeń, w przypadku których nie było pewności czy są wynikiem naturalnego pojawu żurawi stepowych czy też ich ucieczki, osobniki obserwowane w 2009 r. to bez wątpienia uciekinierzy z prywatnej hodowli.

Pochodzenie kolejnych 2 gatunków, których obserwacje uzyskały pozytywne orzeczenia Komisji Faunistycznej, nie jest jasne. Pojawiły się w Polsce albo w sposób naturalny, albo po ucieczce. Pierwszy z tych gatunków to północnoamerykańska cyraneczka karolińska Anas carolinensis obserwowana w dniu 20.04.2010 w powiecie Police w woj. zachodniopomorskim. Był to najprawdopodobniej ten sam osobnik, którego 22.03.2010 obserwowano w powiecie gryfickim (było to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Polsce – szczegóły w informacji zamieszczonej na naszym portalu 22.04.2010). Drugim gatunkiem jest północnoamerykańska śnieżyca mała Anser rossii Do 2010 r. nie było pewnych stwierdzeń tego gatunku w Polsce, natomiast w marcu i kwietniu 2010 r. dokonano aż 4 stwierdzeń. Decyzją Komisji Faunistycznej 2 stwierdzenia z zachodniej części Polski zostały uznane za pojaw naturalny, a 2 obserwacje ze wschodniej części kraju dotyczyły ptaków o niepewnym pochodzeniu.

Przetarg na ocenę ryzyka introdukcji obcych gatunków w Porcie Gdynia

2010-07-05

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym „Ocena ryzyka introdukcji obcych gatunków na podstawie jakości wód balastowych zrzucanych w Porcie Gdynia”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje analizę ruchu statków w Porcie Gdynia w latach 2005-2009, określenie ilości i pochodzenia wód balastowych, opracowanie listy gatunków organizmów planktonowych, bentosowych i nektonowych, których obecność jest możliwa w wodach balastowych i ocenę warunków środowiskowych w Porcie Gdynia z uwzględnieniem sezonowości.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2010 r. o godz. 12.00. Dalsze szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Portu Gdynia.

Gatunki obce w uchwałach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP)

2010-06-10

W dniach 7-9.06.2010 w Roztoczańskim Parku Narodowym odbyło się plenarne posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP). Jednym z najszerzej dyskutowanych tematów były inwazje biologiczne, co znalazło odbicie w uchwałach podjętych przez Radę.

W Uchwale nr 1/VI/2010 w sprawie ograniczania inwazji obcych gatunków żółwi, wskazano na problem inwazyjności powszechnie hodowanych w Polsce żółwi ozdobnych, a zwłaszcza podgatunków żółwia ozdobnego Trachemys scripta. Wskazano na pilną potrzebę usuwania okazów obcych gatunków żółwi ze środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu ich introdukcji. Jako jedno z niezbędnych zadań priorytetowych, które warunkuje skuteczną walkę z ekspansją obcych gatunków żółwi wodno-błotnych, wskazano stworzenie sieci funkcjonujących ośrodków, w których żółwie te byłyby przejmowane i przetrzymywane.

W Uchwale nr 2/VI/2010 w sprawie ochrony rodzimego podgatunku trzmiela ziemnego Bombus terrestis terrestris wskazano za celowe wprowadzenie inwazyjnych podgatunków trzmiela ziemnego innych niż podgatunek rodzimy do rozporządzenia w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby zagrożenia wynikające z importu tych obcych podgatunków trzmiela ziemnego w celach ogrodniczych (zapylanie roślin w szklarniach). Importowane trzmiele stwierdzane są w naturalnym środowisku, przenoszą groźne gatunki pasożytów oraz krzyżują się z podgatunkiem rodzimym, prowadząc „zanieczyszczenia” jego puli genetycznej.

Tego samego rozporządzenia dotyczy Uchwała nr 5/VI/2010. Popierając jak najszybsze wydanie tego rozporządzenia, PROP zaproponował wprowadzenie do niego szeregu zmian. Dotyczyły one zarówno kwestii formalnych (np. tytułu rozporządzenia), jak i jego treści oraz wprowadzania w życie. Zaproponowano również zmiany na liście gatunków stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Dotyczyły one zarówno złagodzenia przepisów w stosunku do niektórych gatunków (włącznie z ich całkowitym usunięciem z załącznika) jak i zaostrzeniem tych przepisów, w tym wprowadzeniu szeregu obcych gatunków do załącznika (m. in. gatunków ryb).

Projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

2010-05-17

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska został zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664), sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju gatunków obcych wymienionych w tym rozporządzeniu, będzie wymagało zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Do dnia 31.05.2010, na adresy karolina.mazurska@gdos.gov.pl i magdalena.ciesielska@mos.gov.pl można przesyłać uwagi do projektu tego rozporządzenia.

Obce gatunki ptaków w najnowszych orzeczeniach Komisji Faunistycznej

2010-04-22

Najnowsze orzeczenia Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, weryfikujące obserwacje rzadkich gatunków ptaków, zostały wydane w dniu 16.04.2010.

Wśród gatunków obcych, których obserwacje uzyskały akceptację Komisji, znajdują się 3 stwierdzenia karolinki Aix sponsa i 1 stwierdzenie gęsi tybetańskiej Anser indicus. Uwagę zwraca ponadto pierwsze w Polsce stwierdzenie północnoamerykańskiej cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis. Pochodzenie obserwowanego 22.03.2010 w woj.. zachodniopomorskim samca nie jest jasne. Gatunek ten jest rzadkim obiektem hodowli w Europie i nie można wykluczyć, że obserwowany ptak pojawił się w Polsce w sposób naturalny. Po upływie ok Miesiąca, w dniu 20.04.2010, 1 samiec został stwierdzony ponownie, w odległości ok.. 80 km od miejsca wcześniejszej obserwacji (stwierdzenie to nie uzyskało jeszcze akceptacji Komisji Faunistycznej).

"Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych"

2010-04-01

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ukazała się właśnie polska wersja językowa „Kodeksu postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych”.

Kodeks opracowali w 2009 r. Vernon Heywood i Sarah Brunel w ramach współpracy Rady Europy i Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO).

Jest on skierowany do rządów oraz przemysłu i handlu ogrodniczego, zwłaszcza do importerów roślin ozdobnych, szkółek komercyjnych, szkółek komunalnych, centrów ogrodniczych, akwarystów, architektów krajobrazu, wydziałów parków i ogrodów komunalnych oraz wydziałów rekreacji i wypoczynku. Kodeks ma na celu zachęcenie tych grup do podjęcia współpracy zmierzającej do przyjęcia dobrych praktyk w zakresie podnoszenia świadomości o inwazjach biologicznych. Jest to podstawowy element dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych już obecnych w Europie i do zapobiegania wprowadzaniu potencjalnych nowych inwazyjnych gatunków obcych roślin. Kodeks jest całkowicie dobrowolny, a jego skuteczne wprowadzenie w życie będzie wymagało szerokiego rozpropagowania wśród wszystkich zainteresowanych i będzie uzależnione od wysokiego poziomu samoregulacji przez przemysł i handel ogrodniczy.

Kolejne orzeczenia Komisji Faunistycznej

2010-03-22

Najnowsze orzeczenia Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zostały wydane w dniu 18.03.2010. Orzeczenia te weryfikują obserwacje rzadkich gatunków ptaków, z których część to obce gatunki, które zbiegły z hodowli bądź zostały celowo introdukowane przez właścicieli.

Jest wśród nich kolejne stwierdzenie lęgów gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca. Obserwacji tej dokonano 13.06.09 na polderze Buków w powiecie Raciborskim (woj.. Śląskie). Stwierdzono tam samicę wodzącą 3 pisklęta oraz parę ptaków z 6 pisklętami. Rok 2009 był zatem trzecim rokiem z rzędu, w którym stwierdzono w Polsce lęgi tego inwazyjnego gatunku. Potwierdza to pilną potrzebę wprowadzenia gęsiówki egipskiej na listę gatunków zwierząt łownych.

Inne obce gatunki ptaków, których obserwacje uzyskały akceptację Komisji to kaczka karolinka Aix sponsa, oraz papuga aleksandretta obrożna Psittacula krameri. Para papug była obserwowana przez 2 tygodnie w grudniu, co wskazuje, że są gatunek ten może w Polsce przeżywać zimę (w latach 1992 -1996 obserwowano 1 ptaka w parku miejskim w Łodzi; Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Gęsiówka egipska, karolinka i aleksandretta obrożna stały się stałymi elementami raportów Komisji Faunistycznej, co dobrze ilustruje skalę ich ucieczek bądź celowych nielegalnych uwolnień.

Nowa książka o gatunkach obcych roślin w Polsce

2010-03-22

Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazała się książka pt. “Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski”, napisana przez zespół ekspertów pod redakcją Zygmunta Dajdoka i Pawła Pawlaczyka. Zawiera ona charakterystyki ponad 20 najbardziej inwazyjnych gatunków obcych roślin zagrażających mokradłom, w tym m. in. Kolczurki klapowanej Echinocystis lobata, niecierpka gruczołowatego Imaptiens glandulifera, barszczy Heracleum sp., rdestowców Reynoutria sp. I nawłoci Solidago sp. Dla każdego gatunku zaproponowane zostały sposoby jego zwalczania. Podano także przykłady prowadzonych w Polsce programów kontroli niektórych inwazyjnych gatunków obcych roślin.

Książkę można otrzymać nieodpłatnie, pisząc na adres Klubu i przesyłając w kopercie znaczki pokrywające koszt wysyłki. Po wyczerpaniu puli przeznaczonej na rozdanie poradnik będzie również sprzedawany w cenie 24 zł (+ koszty wysyłki).

Gatunki obce w nowych orzeczeniach Komisji Faunistycznej

2010-02-18

W dniu 4.02.2010 Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego wydała kolejne orzeczenia weryfikujące obserwacje rzadkich w Polsce gatunków ptaków. Wśród obserwacji obcych gatunków szczególną uwagę zwraca pierwsze w Polsce stwierdzenie bażanta królewskiego Syrmaticus reevesii. 1 samca tego gatunku obserwowano w dniu 11.10.2009 w powiecie chodzieskim w woj… Wielkopolskim (obok zamieszczamy zdjęcie obserwowanego osobnika, autorstwa Bogdana Rudzionka). Inne obce gatunki ptaków, których obserwacje uzyskały w lutym 2010 akceptację Komisji Faunistycznej, to karolinka Aix sponsa, gęś tybetańska Anser indicus, sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis (informacja o tym stwierdzeniu była na portalu Gatunki Obce w Polsce podana 26.10.2009) i papuga – prawodopodobnie aleksandretta obrożna Psittacula krameri.

Wśród obserwacji gatunków o niejasnym pochodzeniu (najprawdopodobniej uciekinierów z niewoli), które uzyskały pozytywne orzeczenia Komisji Faunistycznej, znajduje się stwierdzenie kazarki rdzawej Tadorna ferruginea z 29.11.09. Warto zauważyć, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na posiedzeniu Komisji w dniach 3-5.12.2009, w związku z coraz częstszymi obserwacjami kazarki rdzawej w Polsce, począwszy od 2010 r. weryfikacji będą podlegały jedynie stwierdzenia lęgów tego gatunku, natomiast zgłoszenia obserwacji nielęgowych osobników nie będą już przez Komisję weryfikowane. Jest to zatem kolejny (po bernikli kanadyjskiej Branta canadensis, mandarynce Aix galericulata i gęsiówce egipskiej Alopochen aegyptiacus) obcy gatunek, w przypadku którego stwierdzenia nielęgowych osobników w ostatnich latach stały się w Polsce tak częste, że nie ma potrzeby ich weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.

Z pewnością jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za tak silny wzrost liczby obserwacji tych gatunków są ucieczki ptaków z hodowli. Należy pamiętać, że zgodnie z Art. 131 ust 4a Ustawy o ochronie przyrody, kto nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki szczególnie inwazyjnego gatunku obcego, podlega karze aresztu lub grzywny (wg. przygotowywanego przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska rozporządzenia), gatunkiem takim jest m. in. bernikla kanadyjska i gęsiówka egipska). Należytej ostrożności nie zachowuje np. hodowca, który nie pozbawia ptaków zdolności do lotu.

Nowy (obcy?) gatunek węża w Polsce

2010-02-10

W styczniu 2010 r. w czasopiśmie Herpentology Notes ukazał się artykuł o występowaniu stabilnej populacji zaskrońca rybołowa Natrix tesselata na Śląsku Cieszyńskim. W 2009 r. po stronie czeskiej stwierdzono ok. 80 węży, a po stronie polskiej (ok. 9 km od „czeskiego miejsca”) – 1 młodego osobnika.

Śląsk Cieszyński leży ok. 150 km na pn-wsch od granic ciągłego zasięgu tego gatunku (okolice Brna). Taka odległość wydaje się dość duża do samodzielnego pokonania przez węża, więc nasuwa się pytanie, czy występowanie zaskrońca rybołowa na Śląsku Cieszyńskim jest wynikiem naturalnej ekspansji, czy też świadomej bądź przypadkowej introdukcji przez człowieka.

Podobne wątpliwości dotyczą pochodzenia niektórych populacji tego gatunku we Francji. Udokumentowane introdukcje miały miejsce na terytorium Szwajcarii, gdzie węże te były przez ludzi przemieszczane na krótkie odległości z obszaru naturalnego występowania w regionie Ticino, na tereny położone na północ od Alp, w miejsca, w których nigdy wcześniej nie występowały (Wittenberg 2005). Ponieważ definicja gatunku obcego nie odnosi się do granic administracyjnych, zaskroniec rybołów jest uznawany za gatunek obcy na części terytorium Szwajcarii, mimo że w zasięgu swojego naturalnego występowania w tym kraju jest gatunkiem rzadkim.