Aktualności

Aleksandretta obrożna lęgowa w Polsce

2018-05-16

Kilka dni temu został udokumentowany pierwszy przypadek lęgu papugi aleksandretty obrożnej Psittacula krameri w Polsce. Gniazdowanie wykryto w Nysie, gdzie kilka osobników tego gatunku obserwowano już od 2015 r. Mimo przypuszczeń, że ptaki przystępowały do lęgów już we wcześniejszych latach, nie udało się tego potwierdzić.

Występowanie tego gatunku w Polsce nie może być uznane za zjawisko naturalne, ponieważ bez wątpienia jest ono wynikiem celowego uwolnienia hodowanych osobników lub ich ucieczki. Najbliższe znane stanowiska lęgowe aleksandretty obrożnej znajdują się z zachodnich Niemczech i w północnych Włoszech.

Mimo, że może się wydawać, że ten atrakcyjnie wyglądający gatunek stanowi miłe urozmaicenie dla rodzimej przyrody, w rzeczywistości jego obecność w środowisku przyrodniczym w Polsce jest bardzo niepożądana. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że przy dużej liczebności aleksandretty obrożne negatywnie wpływają zarówno na rodzime gatunki jak i na lokalną gospodarkę.