PODSUMOWANIE I KOMENTARZ

Tabela 3. Chronologia ważniejszych introdukcji na obecne tereny Polski (po 1800 roku)
[*gatunki opisane z obszarów inwazyjnych]
Table 3 Chronology of the most important animal introductions into Poland after 1800.
[*species first described form their invasive range]


dekadaGatunekgrupa systematycznaobszar wyjściowyśrodek transportuprzyczyny introdukcji i inne uwagi
1801-10
1811-20Dreissena polymorphaBivalviaponto-kaspijskiżeglugapołączenie dorzeczy; woda balastowa
1821-30
1831-40Megastigmus spermotrophus*Hymenopteranearktycznyżeglugaimport nasion strączkowych
1841-50Tribolium castaneum*Coleoptera/orientalny?żeglugatransport towarów
Bruchus rufimanusbliskowschodniimp.
1851-60Lasioderma serricorne*Coleopteratropikalnyżegluga, kolejtransport towarów pochodzenia roślinnego
Rhizopertha dominicaorientalny
Carpophilus hemipterus*neotropikalnyżegluga
Ahasverus advenaorientalny
Oryzaephilus surinamensis*
Hypoponera punctatissima*Hymenopteratropikalny 
1861-70Oxychilus draparnaudiGastropodaśródziemnomorski?żeglugaimport roślin
Nectarosiphon persicae*Hemipteradalekowschodni
1871-80Lihtoglyphus naticoidesGastropodapontyjskiżeglugapołączenie dorzeczy
Limax flavus*kolejimport roślin
Leptinotarsa decemlineata [I]Coleopteranearktycznyżeglugaimp. ziemniaków
1881-90Orconectes limosusCrustaceanearktycznyżeglugaintrodukcja celowa
Monomorium pharaonis*Hymenopteraorientalnyimp. towarów
Ameiurus nebulosusPiscesnearktyczny import narybku
1891-1900Limax maximus*Gastropodaśródziemnomorskiżegluga?import roślin
Tribolium confusum*Coleopteratropikalny (orientalny?)żeglugaimp. towarów pochodzenia roślinn.
Cervus nipponMammaliaDaleki Wschódintrodukcja celowa
1901-10Physella acuta*?Gastropodatropikalny?żeglugaintr. z narybkiem?
Chelicorophium curvispinumCrustaceaponto-kaspijskiżegluga?połączenie dorzeczy
Tachycines asynamorus*Orthopteradalekowschodniżegluga?import roślin
1911-20Perigona nigriceps*Coleopteraorientalnyżeglugatransport towarów
1921-30Ondatra zibethicusMammalianearktycznyżeglugaintrodukcja celowa
Oxychilus translucidusGastropodaśrodkowoazjatycki? bliskowschodni?kolej?import roślin
Chaetogammarus ischnusCrustaceaponto-kaspijskiżeglugapołączenie dorzeczy; woda balastowa
Eriocheir sinensisdalekowschodniżeglugawoda balastowa
Dreyfusia nordmannianaeHemipterakaukasko-pontyjskikolej?introdukcja celowa
Amara majusculaColeopteradalekowschodnikolejtransport towarów
Aphelinus maliHymenopteranearktycznyżeglugaintrodukcja celowa
1931-40Potamopyrgus antipodarumGastropodaNowa Zelandiażeglugaz wodą pitną; partenogeneza
Opeas pumilum*neotropikalnyimport roślin
Philonthus rectangulusColeopteradalekowschodnikolejimport towarów
Tribolium destructor*środkowoazjatyckiimp. tow. Spożyw.
Acanthoscelides obtectusneotropikalnyżeglugaimp. strączkowych
Ostrinia nubilalisLepidopteraśródziemnomorski 
import ziarna
1941-50Quadraspidiotus perniciosus*Hemipteradalekowschodniżegluga?import roślin
Gronops inaequalisColeopterakolejimport towarów
Plodia intrlpunctellaLepidopteraorientalnyżeglugaimp. suszu owoc.
Leptinotarsa decemlineata [II]Coleopteranearktycznyimport ziemniaków
Procyon lotorMammaliaintrodukcja celowa
1951-60Tandonia budapestensis*Gastropodapontyjski?kolej?import roślin
Lehmannia valentiana*?zachodnio-medyter.żegluga?
Boettgerilla pallenskaukaskikolejimport warzyw
Rhithropanopeus harrisiiCrustaceanearktycznyżeglugawoda balastowa
Trogoderma granariumColeopteraorientalnylotniczy, żeglugatransport towarów
Hyphantria cuneaLepidopteranearktycznyżegluga
Mustela visonMammaliaintrodukcja celowa
Nyctereutes procyonoidesdalekowschodnikolej
1961-70Menetus dilatatusGastropodanearktycznyżeglugaimport narybku
Zabrotes subfasciatusColeopteraneotropikalnyimp. strączkowych
Ephestia elutellaLepidopteraimp. tytoniu
1971-80Helicodiscus singleyanusGastropodanearktycznyżeglugaimport roślin
Monacha cartusianaśródziemnomorskikolej?import towarów
Pacifastacus leniusculusCrustaceanearktycznyżegluga?introdukcja celowa
Lasius neglectus*Hymenopterabliskowschodni?kolej?import roślin
1981-90Ferrissia clessinianaGastropodapółnocnoafrykański?żeglugaintr. z roślinami akwariowymi
Sinanodonta woodianaBivalviadalekowschodnilotniczy, kolejeimport narybku
Gammarus tigrinus*Crustaceanearktycznyżeglugawoda balastowa; introdukcje celowe; połączenie dorzeczy
Pontogammarus robustoidesponto-kaspijskiwoda balastowa; introdukcje celowe
Frankliniella occidentalisThysanopteranearktycznylotniczy, kolejeimport roślin
Bemisia tabaci* Hemipteraorientalny
Cercyon laminatusColeopteradalekowschodnikolejtransport towarów
Cryptopleurum subtile
Oxytelus migratororientalnyżegluga
Philonthus spinipes
Sefrania bleuseipółnocnoafrykańskilotniczyprzesyłki muzealne
Glischrochilus quadrisignatusnearktycznylotniczy, żeglugaimport owoców
Litargus balteatustransport towarów
Speonomus hydrophiluszachodnio-medyter.lotniczyintrod. eksperyment.
Marenzelleria neglecta*Polychaetanearktycznyżeglugawoda balastowa
Parectopa robiniellaLepidopteranearktyczny??
Pseudorasbora parvaPiscesdalekowschodniżeglugaz narybkiem amura?
Neogobius melanostomusponto-kaspijski?introd. przypadkowa, połączenie dorzeczy
1991-2000Branta canadensisAvesnearktyczny?introdukcja celowa
Arion lusitanicus*?Gastropodazachodnio-medyter.?, północnoafrykański?żegluga?import roślin
Cercopagis pengoiCrustaceaponto-kaspijskiżegluga i turystyka wodnawoda balastowa; połączenie dorzeczy
Dikerogammarus haemobaphes
Dikerogammarus villosus
Obesogammarus crassusintrodukcja celowa; wody balastowe; połączenie dorzeczy
Attagenus smirnovi*Coleopteraetiopskilotniczyprzesyłki muzealne nearktyczny
Lignyodes bischoffinearktycznyimport nasion
Cameraria ohridella*Lepidopteraorientalny???
Phyllonorycter issikiidalekowschodnikolej?transport towarów?
Phyllonorycter robiniellanearktycznylotniczyimport sadzonek
Neogobius gymnotrachelusPiscesponto-kaspijski?połączenie dorzeczy
Neogobius fluviatilis
Perccottus gleniidalekowschodni?
Dekada bieżąca, od 2001Deroceras panormitanum*?Gastropodazachodnio-mediter.żegluga?import roślin
Corbicula flumineaBivalviadalekowschodniżeglugaimport narybku i in.
Diabrotica virgiferaColeopteraAmeryka środkowalotniczytransport towarów
Mnemiopsis leidyiCtenophorazachodnioatlantyckiżeglugawoda balastowa
Dasineura gleditchiaeDipteranearktycznyżegluga? kolej?import sadzonek
Obolodiplosis robiniae
Mymarothecium viatorum *Monogenoideaneotropikalnyżegluga?pasożyt pirapitingi
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2008-2014