XXXVII Międzynarodowa Konferencja

Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra, 22-25 maja 2018 r


Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Haliny Buckiej

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Zakład Fykologii Instytut Botaniki PAN w Krakowie
oraz
Polskie Towarzystwo Fykologiczne
serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Komunikat 2 / Annoucement 2
Program / Programme
Jak dojechać / First attachment Map

Komunikat 1 / Annoucement 1
Formularz zgłoszeniowy / Application form


Miejsce

Konferencja rozpocznie się 22 maja 2018 r. w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

W dniach 22 - 25 maja konferencja będzie kontynuowana w hotelu „Dobczyce”, ul. Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce.


Prezentacje

Prezentacje ustne - 15 min., j.angielski
Postery - format B1 pion (100 x 70 cm), j. angielski.
Streszczenia wystąpień - j. angielski.


Patroni i Sponsorzy

Honorowy patron
Partnerstwo Miasta Krakowa

Patron medialny

Patron wydarzenia

Krakowskie Konferencje Naukowe 2018