Aktualności

 • 03-12-2012

  O ochronie węża Eskulapa na Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej

  25-26 września bieżącego roku w Krakowie odbyła Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Już po raz jedenasty konferencję organizowali herpetolodzy z Uniwersytetu Pedagogicznego.

  Także i tym razem uczestnikom Konferencji został przybliżony problem ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach. Treść wystąpienia dotyczyła przebiegu działań ochronnych prowadzonych w Dolinie Sanu pod Otrytem w ostatnich latach, rezultatów tych prac, a także nowych pomysłów.

  Nie po raz pierwszy w Konferencji uczestniczyli herpetolodzy z zagranicy. Tym razem jednak wyraźnie dało się odczuć międzynarodową atmosferę, bowiem część wystąpień i referatów została przedstawiona w języku angielskim. Streszczenia wystąpień i referatów zostały zawarte w opracowaniu „Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny” pod red. Profesora Władysława Zamachowskiego.

  Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie oraz sprawną organizację i z niecierpliwością oczekujemy kolejnej Konferencji.

  Dzięki uprzejmości organizatorów przedstawiamy streszczenie wystąpienia, za co serdecznie dziękujemy!

 • 05-06-2012

  Pierwsze doniesienia z terenu (wiosna 2012 r)

  Jak co roku, wiosną, rozpoczęliśmy monitorowanie stanowisk węża Eskulapa. Do tego celu mamy wytypowane około 30 miejsc, ważnych ze względu na stwierdzone występowanie tego gatunku, jak też objętych ochroną czynną. Sprawdzamy jego obecność w pobliżu siedzib ludzkich (stertach desek, kompostu, śmieci, starych drewnianych budynkach), dawnych wsi (ruinach, opuszczonych budynkach), a przede wszystkim w miejscach gdzie prowadzona jest ochrona czynna tego gatunku (fot 1, 2, 3).

  Stanowisko z kopcem, objęte monitoringiem pobliżu ruin dawnych zabudowań (fot. K. Kurek)

  Odsłonięte murki kamienne po zabiegach związanych z ochroną czynną siedlisk węża Eskulapa w 2012 r. (fot. K. Kurek

  Kamienisty brzeg Sanu - jedno ze stanowisk objęte monitoringiem (fot. K. Kurek)

  Mimo dwóch niezależnie pracujących zespołów penetrujących teren, w kwietniu udało nam się zaobserwować jedynie jaszczurki zwinki (fot. 4), jaszczurki żyworodne, żmije zygzakowate i zaskrońce zwyczajne, czyli te gatunki, które najwcześniej z występujących gadów w Polsce stają się aktywne po hibernacji. Na spotkanie z wężem Eskulapa musieliśmy poczekać do maja.

  Jaszczurka zwinka Lacerta agilis wygrzewająca się na stercie kamieni w pobliżu kopca (fot. K. Kurek)

  Majowy monitoring zaczęliśmy od jednego z nielicznych miejsc, gdzie żyje kilkanaście węży Eskulapa. Jak zwykle miejsce to nas nie zawiodło i w promieniach słońca na kępie ugniecionej trawy wygrzewał się piękny półtorametrowy samiec. Był to osobnik znany nam już z poprzedniego roku (fot. 5). Kolejny wąż wygrzewał się w stercie gałęzi, również samiec liczący około 1,5 metra (fot. 6). I tak w ciągu następnych dni odwiedzając wszystkie wytypowane miejsca schwytano 7 osobników węża Eskulapa: trzy dorosłe samce, w tym dwa znane nam z poprzedniego roku, trzy osobniki o długości nie przekraczającej 90 cm (fot. 7) i jednego osobnika o długości około 60 cm. Jeden z młodych osobników został schwytany w miejscu, gdzie na przełomie roku zrealizowano część prac związanych z czynną ochroną poprzez doświetlenie pozostałości dawnych zabudowań i odsłonięcie terenu. Zarówno obecność młodych osobników w populacji jak i obserwacje w miejscach gdzie do tej pory nie obserwowaliśmy węży Eskulapa potwierdzają zasadność prowadzonych zabiegów i ich lokalizacji.

  Pierwszy schwytany wąż Eskulapa w maju 2012 roku (fot. K. Kurek)

  Po chwilowym przetrzymaniu węża Eskulapa, w celu dokonania pomiarów i identyfikacji, wąż zostaje wypuszczony dokładnie w miejscu schwytania (fot. K. Kurek)

  Jeden z trzech około 90 cm osobników schwytanych w trakcie majowego monitoringu w 2012 r. (fot. G. Baś)

 • 04-06-2012

  XI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna

  W dniach 25 i 26 września 2012 r. w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3, odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna „Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny ”. Do dnia 30 czerwca na stronie konferencji można zgłaszać streszczenia referatów i posterów.