Atlas ptaków lęgowych Europy (EBBA2) to inicjatywa mająca na celu zebranie i prezentację aktualnych danych o rozmieszczeniu i liczebności lęgowych gatunków ptaków w Europie. Obejmuje on okres 2013-2017, wszystkie europejskie kraje i wszystkie lęgowe gatunki ptaków tego kontynentu. Jest powtórzeniem inicjatywy, sprzed 20 lat, kiedy to ukazała się pierwsza edycja Atlasu ptaków lęgowych Europy (Hagemeijer, Blair 1997).

Dane regionalne zbierane będą w 13 regionach ornitologicznych, wydzielonych na potrzeby projektu EBBA2, nie wg ścisłych granic regionów, a wg siatki pól atlasowych 50×50 km. Pola atlasowe, które przypadły w opracowaniu Małopolskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu, zaznaczono kolorem czerwonym.

Prezentowane dane pochodzą z Atlasu ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014-2020, które na potrzeby atlasu EBBA2 przedstawione są w siatce 50×50 km. Służą one wyłącznie prezentacji dotychczas zgromadzonych obserwacji w bazie.

Zbieranie danych do Atlasu polski południowo-wschodniej rozpoczęło się w 2014 roku, natomiast atlas europejski obejmuje okres od 2013 roku. Dlatego zachęcamy do wprowadzenia danych z roku 2013, które mogą istotnie uzupełnić wiedzę. Z bazy dbPtak do EBBA2 zostaną przekazane nie tylko dane z pól atlasowych, które przypadły w opracowaniu Małopolskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu, ale wszystkie zgromadzone dane z całego obszaru Polski z okresu 2013–2017.