Ogólnopolska baza informacji o deklaracjach kontroli gmin oraz baza gromadząca wyniki spisu (w przygotowaniu) jest prowadzona przez Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Sprawami organizacyjnymi związanymi z bazą zajmuje się Kazimierz Walasz, bazę prowadzi Wiesław Król. Spis w skali kraju koordynuje Grupa Badawcza Bociana Białego (GBBB). We wszelkich sprawach związanych ze spisem należy kontaktować się z Sekretarzem GBBB Marcinem Tobółką.

Koordynatorzy regionalni

woj. dolnośląskie
Hanna Sztwiertnia, Jakub Szymczak
woj. kujawsko-pomorskie
Piotr Indykiewicz
woj. lubelskie
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
woj. lubuskie
Leszek Jerzak
woj. łódzkie
Tomasz Janiszewski, Zbigniew Wojciechowski
woj. mazowieckie
Maria Łepkowska
woj. małopolskie
Paweł Mielczarek, Sławomir Springer
woj. opolskie
Joachim i Artur Siekiera
woj. podkarpackie
Józef Hordowski
woj. podlaskie
Sławomir Niedźwiecki
woj. pomorskie
Dariusz Ożarowski
woj. śląskie
Jacek Betleja, Piotr Profus
woj. świętokrzyskie
Włodzimierz Szczepaniak
woj. warmińsko-mazurskie
Sebastian Menderski
woj. wielkopolskie
Marcin Tobółka
woj. zachodniopomorskie
Grzegorz Kiljan

Ważne

Dla prawie wszystkich województw mamy koordynatorów, wymienionych powyżej. Do nich należy przesyłać wszystkie zgłoszenia deklaracji kontroli gmin. Dopiero po weryfikacji zgłoszeń przez koordynatorów (ustaleniu czy nie ma podwójnych zgłoszeń na te same gminy) koordynatorzy przesyłają zgłoszenia do Kazimierza Walasza w celu zamieszczenia na mapie. W przypadku województw gdzie jeszcze nie ustalono koordynatora, zgłoszenia można przesyłać od razu do Kazimierza Walasza. W celu usprawnieniu przepływu informacji, przesyłając deklarację kontroli gmin prosimy o posługiwanie się wyłącznie plikiem z wykazem gmin, którego można pobrać z linku pod mapą. Należy przysłać plik tylko z zadeklarowanymi gminami. Plik należy opisać podając na początku nazwę województwa, a na końcu datę sporządzenia pliku, np. swietokrzyskie_deklaracje_bocian_140212.xls. Gdy ktoś deklaruje kontrole w kilku województwach, prosimy o przysłane deklaracji w osobnych plikach dla każdego województwa.

Inwentaryzację przeprowadzamy w miesiącu lipcu. Zalecany termin kontroli 5–20 lipca. Jest to okres, kiedy młode bociany stoją już na gniazdach i można je łatwo policzyć. Instrukcja dotycząca spisu zostanie wkrótce zamieszczona na stronie. W najbliższym czasie powstanie również aplikacja, która umożliwi wprowadzanie wyników inwentaryzacji on-line. Docelowo liczymy, że po tym sezonie lokalizacje wszystkich gniazd bocianich będą widoczne na dostępnej dla wszystkich mapie wraz z informacjami o lokalizacji każdego gniazda oraz jego zdjęciem.

Ważne – zmiana terminu liczenia!

Ze względu na wcześniejsze przystąpienie bocianów do lęgów liczenia należy wykonać w okresie 1–15 lipca. Później młode mogą już być lotne.

Mapa pokazuje rozmieszczenie i granice gmin. Każdy punkt oznacza jedna gminę. Po powiększeniu można dokładnie zobaczyć przebieg granic gminy. Kolorem czerwonym oznaczono gminy, dla których zadeklarowano wykonanie inwentaryzacji bocianich gniazd. Gdy wybierzemy taką gminę, w prawym górnym rogu ekranu zobaczymy numer, nazwę gminy i nazwisko osoby, która zadeklarowała inwentaryzację w tej gminie. Kolor niebieski oznacza gminy, dla których nie zadeklarowano jeszcze wykonania inwentaryzacji. Klikając znak + w prawym górnym rogu mapy, możemy zmienić wyświetlany podkład na mapie.

Gmina
Deklaracja

Postęp deklaracji w województwach

woj. dolnośląskie
99%
woj. kujawsko-pomorskie
68%
woj. lubelskie
70%
woj. lubuskie
100%
woj. łódzkie
87%
woj. małopolskie
100%
woj. mazowieckie
71%
woj. opolskie
100%
woj. podkarpackie
78%
woj. podlaskie
89%
woj. pomorskie
63%
woj. śląskie
100%
woj. świętokrzyskie
100%
woj. warmińsko-mazurskie
80%
woj. wielkopolskie
61%
woj. zachodniopomorskie
71%