Na poniższej mapie przedstawiono obszar badań atlasowych. Należy powiększyć wybrany fragment i odczytać numery pól atlasowych, a następnie pobrać ze strony plik excela dla sezonu lęgowego lub sezonu zimowego i wpisać do niego zadeklarowane kwadraty. Wypełniony plik należy przesłać na adres atlas@mto-kr.pl. Jednocześnie, aby uzyskać dostęp do bazy do wprowadzania danych wymagane jest rejestracja, której dokonujemy przez stronę Rejestracja.

Ważne

W celu usprawnieniu przepływu informacji, przesyłając deklarację kontroli prosimy o posługiwanie się wyłącznie załączonym plikiem deklaracji sezon legowy lub sezon zimowy. Taki plik należy wysłać nawet gdy tylko zgłaszamy jeden kwadrat. Przed wysłaniem pliku prosimy o zmianę jego nazwy wg schematu w przypadku sezonu legowego AL_nazwisko_inicjał_imienia_rok_miesiąc_dzień(wysłania pliku).xls np. AL_Kowalski_J_20160317.xls. lub w przypadku sezonu zimowego AZ_nazwisko_inicjał_imienia_rok_miesiąc_dzień(wysłania pliku).xls np. AZ_Kowalski_J_20160317.xls W nazwach plików proszę nie używać polskich liter.

Sezon zimowy 2018/2019

Przysyłając deklarację – deklarujemy się na wykonanie kontroli atlasowej przynajmniej w jednym dniu w grudniu, styczniu lub lutym – najważniejszy jest miesiąc styczeń. Wskazane jest by kontrole wykonano we wszystkich trzech miesiącach.

Kolorem czerwonym oznaczono kwadraty zadeklarowane do kontroli w roku bieżącym. Kolorem jasno czerwonym oznaczono kwadraty zadeklarowane do kontroli we wcześniejszych latach.

Wskazane jest także zadeklarowanie, podjęcie liczenia na kwadracie 1×1 km, który wyznaczono w każdym polu atlasowym 10×10 km (patrz Instrukcja liczeń ilościowych na kwadratach 1×1 km). Liczenia takie wykonujemy jeden raz w styczniu, na dwóch 1-kilometrowych odcinkach, najlepiej w połowie miesiąca. Po odpowiednim powiększeniu kwadratu 10×10 km zobaczysz wyznaczony w jego lewej górnej części zaznaczony kwadrat 1×1 km w który wpisano oznaczenie literowo-cyfrowe kwadratu 1×1 km.

Pole atlasowe 10×10
Deklaracja

Sezon lęgowy 2019

Przysyłając deklarację – deklarujemy się na wykonanie kontroli atlasowej przynajmniej w jednym dniu w kwietniu, maju i czerwcu w roku przysłania deklaracji. Wskazane jest by kontroli było więcej i obejmowały także miesiąc marzec (sikory, dzięcioły) oraz lipiec (lęgi ptaków wodnych – wodzą pisklęta, co podwyższa kategorie obserwacji).

Kolorem czerwonym oznaczono kwadraty zadeklarowane do kontroli w roku bieżącym. Kolorem jasno czerwonym oznaczono kwadraty zadeklarowane do kontroli we wcześniejszych latach.

Wskazane jest także zadeklarowanie, podjęcie liczenia na kwadracie 1×1 km, który wyznaczono w każdym polu atlasowym 10×10 km (patrz Instrukcja liczeń ilościowych na kwadratach 1×1 km). Liczenia takie wykonujemy dwukrotnie – jeden raz w kwietniu i jeden raz w maju, na dwóch 1-kilometrowych odcinkach. Po odpowiednim powiększeniu kwadratu 10×10 km zobaczysz wyznaczony w jego lewej górnej części zaznaczony kwadrat 1×1 km w który wpisano oznaczenie literowo-cyfrowe kwadratu 1×1 km.

Pole atlasowe 10×10
Deklaracja