O Centrum Natura 2000

Centrum Natura 2000 jest wyspecjalizowaną jednostką Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zajmująca się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ekologiczną siecią obszarów chronionych Natura 2000. Centrum realizuje projekty badawcze z zakresu planowania i wdrażania działań na rzecz ochrony oraz monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków, przygotowuje stosowne raporty i analizy. Centrum współpracuje z licznymi specjalistami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobną problematyką.

Aktualności - Natura 2000

Aktualności - Monitoring

  • Warsztaty „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”

    W dniach 14 i 15 czerwca odbędą się warsztaty „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”. Będą poświęcone praktycznym aspektom monitoringu wybranych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, objętych monitoringiem w latach 2009-2011. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady i organizacja monitoringu realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także wyniki dotychczas przeprowadzonych prac. W praktycznej części warsztatów zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia prac monitoringowych w terenie.

  • Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w roku 2011

    Rozpoczęły się prace terenowe w kolejnym już 6 roku monitoringu realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W roku 2011 zostaną przeprowadzone terenowe badania monitoringowe 20 gatunków roślin, 26 gatunków zwierząt oraz 27 typów siedlisk przyrodniczych.