5.50 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 74 Zeszyt 3 maj/czerwiec Rok wydania 2018


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: bi-monthly
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80

W zeszycie:

Najcenniejze składniki flory Magurskiego PN

Występowanie popielicy w Pienińskim Parku Narodowym

Mykobiota Pienińskiego PN w okresie jesienno-zimowym

Szata roślinna rezerwatu ,,Muńcoł''

Spis treści

Artykuły - Articles

Joanna Perzanowska, Joanna Korzeniak, Grzegorz Cierlik:

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski, Karpaty Zachodnie), s. 163-172.

Mirosław Jurczyszyn, Bogusław Kozik, Anna Donarska, Agata Czapracka, p. 173-180.:

Występowanie popielicy Glis glis w Pienińskim Parku Narodowym, s. 173-180.

Piotr Chachuła, Jan Bodziarczyk, Monika Gach, Ewa Siedlarczyk, Maciej Barczyk, Magdalena Ziółek:

Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym, s. 181-193.

Zbigniew Wilczek, Grzegorz Kubicki, Magdalena Zarzycka, Wojciech Zarzycki:

Szata roślinna rezerwatu przyrody „Muńcoł” w Beskidzie Żywieckim, s. 194-202.

Karol Torzewski, Aleksandra Kazienko:

Tajęża jednostronna Goodyera repens – nowy gatunek storczyka w Kampinowskim Parku Narodowym, s. 229-231.

Notatki - Notes

Anna Najbar, Marzena Frydlewicz, Natalia Kuśmierek, Agata Starzecka, Aleksandra Puchtel, Krzysztof Kolenda:

Teren nieczynnego basenu miejskiego we Wrocławiu przykładem śmiertelnej pułapki dla zwierząt, s. 203-210.

Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz:

Nowe stanowisko przeplatki aurinii Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) w Wielkopolsce, s. 211-214.

Marcin Sielezniew, Marek Wołkowycki:

Pierwsza obserwacja dostojki akwilonaris Boloria aquilonaris w Puszczy Knyszyńskiej, s. 215-219.

Tadeusz Pawlikowski, Piotr Olszewski, Aneta Sikora, Magdalena Przybylińska:

Dyspersja pszczoły zadrzechni fioletowej Xylocopa violacea (Hymenoptera: Apidae) w Polsce, s. 220-223.

Dariusz Halabowski, Agnieszka Sowa, Mariola Krodkiewska:

Nowe stanowiska jezierzy morskiej Najas marina w zbiornikach pokopalnianych w południowej Polsce, s. 224-228.

Mateusz Bocian:

Nowe stanowisko rosiczki pośredniej Drosera intermedia na Pojezierzu Wałeckim, s. 232-234.

Recenzje - Reviews

Piotr Sura:

Uwe Seidel i Philip Gerhardt: The genus Salamandra: History, Biology, Systematics, Captive Breeding, s. 235-237.


Paweł T. Dolata:

Zdeněk Patzelt, Karolína Šůlová (red.): Poklady přírody České republiky. Czech Republic Nature Treasury, s. 238-240.