5.50 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 74 Zeszyt 1 styczeń/luty Rok wydania 2018


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:
Płazy powiatu pleszewskiego
Chomik europejski w woj. mazowieckim
Porosty epifityczne starodrzewów dębowych
Sasanki Wzgórz Chęcińsko-Kieleckich i okolic
Kwitnienie i owocowanie dwulistnika muszego w TPN
Podkolan Biały w Ojcowskim PN

Spis treści

Artykuły - Articles

Przemysław Żurawlew, Mariusz Rybacki:

Płazy (Amphibia) powiatu pleszewskiego (Wielkopolska), s. 3-18.

Andrzej Satory-Wąsik, Grzegorz Osojca-Krasiński, Piotr Chołuj, Agata Banaszek:

Występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus w południowej części województwa  mazowieckiego, s. 19-26.

Dariusz Kubiak, Ewa Sucharzewska:

Porosty epifityczne starodrzewów dębowych  w nadleśnictwie Stare Jabłonki, s. 27-36.

Grzegorz Łazarski, Monika Podgórska, Edward Bróż:

Sasanki obszaru Natura 2000  Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie i terenów przyległych – rozmieszczenie, stan zachowania  i perspektywy ochrony, s. 37-51.

Jakub Baran, Antoni Zięba:

Charakterystyka kwitnienia i owocowania dwulistnika muszego Ophrys insectifera w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 52-57.

Maria Janicka, Kinga Kostrakiewicz-Gierałt:

Charakterystyka osobników kwitnących podkolana białego Platanthera bifolia na nowym, obfitym stanowisku w Ojcowskim Parku Narodowym, s. 58-65.

Notatki - Notes

Stanisław Kucharzyk:

Stanowiska rzadkich gatunków storczyków w Bieszczadach Niskich (Karpaty Wschodnie), s. 66-69.

Marek Fiedor, Jan Kucharzyk:

Stanowisko storczyka purpurowego Orchis purpurea w Górach Świętokrzyskich, s. 70-73.

Anna Wróbel, Sławomir Wróbel:

Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 74-76.

Recenzje - Reviews

Ryszard Ochyra:

Ricardo Garilleti, Belén Albertos (Coordinación científica): Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de Españ, s. 77-80.