5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 5 wrzesień/październik Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Profesor Zygmunt Denisiuk (1931–2017)

Uparty dyktat w sprawie Puszczy Białowieskiej

Siedliska dzików w Krakowie

Bocian biały na Żuławach Wiślanych

Płazy gminy Tyczyn

Wrotki i skorupiaki planktonowe Ojcowskiego Parku Narodowego

Spis treści

Biografie - Biographies

Profesor Zygmunt Denisiuk (1931–2017) – botanik, wieloletni Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN, s. 339-348


Aktualności - News

Ludwik Tomiałojć:

Uparty dyktat w sprawie Puszczy Białowieskiej i ochrony przyrody, s. 349-353.

Artykuły - Articles

Grzegorz Baś, Katarzyna Bojarska, Stanisław Śnieżko, Wiesław Król, Katarzyna Kurek, Henryk Okarma:

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa, s. 354-362.

Arkadiusz Sikora:

Rozmieszczenie, zmiany liczebności i produktywność bociana białego Ciconia ciconia na Żuławach Wiślanych, s. 63-378.

Piotr Kawa, Rafał Salach:

Płazy Amphibia gminy Tyczyn (woj. podkarpackie) – liczebność, rozmieszczenie i zagrożenia, s. 379-387.

Agnieszka Pociecha:

Wrotki i skorupiaki planktonowe Ojcowskiego Parku Narodowego, s. 388-395.

Notatki - Notes

Cezary J. Tajer:

Pierwsze stwierdzenie kotewki orzecha wodnego Trapa natans w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, s. 396-401.

Natalia Stokłosa, Iwona Paszek:

Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce, s. 402-406.

Karol Torzewski, Aleksandra Kazienko, Maksymilian Szeptycki:

Stanowiska dzwonka szczeciniastego Campanula cervicaria w Kampinoskim Parku Narodowym, s. 407-409.

Ochrona przyrody w praktyce - Nature conservation in practice

Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges:

Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze, s. 410-416.