5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 2 marzec/kwiecień Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Awifauna lęgowa pod Wrocławiem w ciągu 125 lat

Bocian czarny w województwie łódzkim

Nietoperze Tatrzańskiego PN w okresie aktywności letniej

Ochrona źródlisk w Puszczy Knyszyńskiej

Rola zielonej infrastruktury w Polsce

Spis treści

Artykuły - Articles

Ludwik Tomiałojć:

Awifauna lęgowa terenu zalewowego Odry pod Wrocławiem w ciągu 125 lat, s. 83-100.

Piotr Zieliński, Bartosz Janic, Maciej Kamiński, Michał Stopczyński, Lidia Marszał, Halina Szpetmańska,Jerzy Bańbura:

Wzrost liczebności i zagęszczenie bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej, s. 101-109.

Mariusz Boćkowski, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak:

Rola zielonej infrastruktury w ochronie różnorodności biologicznej i łączności ekologicznej w Polsce, s. 110-120.

Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Wojciech J. Gubała:

Różnorodność gatunkowa nietoperzy, s. 121-134.

Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Piotr Zieliński, Katarzyna Puczko:

Czy ochrona źródlisk w Puszczy Knyszyńskiej jest skuteczna i zadowalająca? s. 135-147.

Notatki - Notes

Mariusz Simka, Zbigniew Wilczek:

Nowe stanowisko dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia na Ponidziu. s. 148-150.

Irena Bielańska-Grajner, Agnieszka Sowa, Aldona Pasamonik, Klaudia Pielok, Ludmiła Kolek:

Nowe stanowisko rzadkiego gatunku wrotka Filinia opoliensis w południowej Polsce, s. 151-154.

Jerzy Kruk, Renata Szymańska:

Nowe stanowisko wierzby szwajcarskiej Salix helvetica w Tatrach, s. 155-157.

Recenzje - Reviews

Andrzej Wuczyński:

Federico Morelli, Piotr Tryjanowski (red.): Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems, s. 158-160.