5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 72 Zeszyt 6 listopad/grudzień Rok wydania 2016


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:
Wpływ gospodarki leśnej i pogody na liczebność puszczyka
Chronione i zagrożone rośliny naczyniowe okolic Wieruszowa
Ichtiofauna dorzecza Warty w latach 50. XX w. i obecnie
Rozmieszczenie biegacza Ulricha w Polsce
Gniewosz plamisty w Krakowie

Spis treści

Artykuły - Articles

Jarosław Wiącek, Marcin Polak, Maciej Filipiuk, Grzegorz Grzywaczewski, Łukasz Dawidowicz:

Wpływ gospodarki leśnej i wybranych czynników pogodowych na liczebność puszczyka Strix aluco na przykładzie lasów zagospodarowanych we wschodniej Polsce, s. 403-410.

Sławomir Pawlak:

Chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych okolic Wieruszowa (Nizina Południowowielkopolska), s. 411-425.

Lilianna Hoffmann, Jan Mazurkiewicz, Klaudia Michalewicz, Janusz Golski, Wojciech Andrzejewski:

Porównanie aktualnego składu gatunkowego ichtiofauny dorzecza Warty z danymi uzyskanymi przez prof. Józefa Kaja, s. 426-438.

Adam Byk, Tomasz Gazurek, Adam Woźniak:

Rozmieszczenie biegacza Ulricha Carabus ulrichii (Coleoptera: Carabidae) w Polsce, s. 439-450.

Stanisław Bury, Bartłomiej Zając, Waldemar Heise, Sławomir Banach, Adam Solecki, Agata Bury, Marta Lisicka:

Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Krakowie, s. 451-458.

Notatki - Notes

Waldemar Celary, Joanna Posłowska:

Samotka czerwonawa Hylaeus variegatus (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) – zagrożony gatunek dzikiej pszczoły w Polsce, s. 459-464.

Bogusław Binkiewicz:

Nowe stanowisko storczyka drobnokwiatowego Orchis ustulata w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 465-468.

Magdalena Łukaszek, Łukasz M. Kołodziejczyk:

Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans na obszarze Krakowa, s. 469-472.

Bartłomiej Zając, Ryszard Babiasz:

Nowe obserwacje gniewosza plamistego Coronella austriaca w okolicach Gorczańskiego Parku Narodowego, s. 473-474.

Sprawozdania - Reports

Wojciech Krztoń, Agnieszka Pociecha:

Paleolimnologiczne warsztaty wioślarkowe – „XIV Subfossil Cladocera Workshop”, Levico Terme (północne Włochy) 5–8 kwietnia 2016 roku, s. 475-478.

Recenzje - Reviews

Mikołaj Kaczmarski:

Jaromír Maštera, Vít Zavadil, Jan Dvořák: Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky, s. 479.