Przypominamy, że nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania.

I. Podstawowe Informacje


1. Płeć:

2. Wiek:

3. Wykształcenie:

4. Miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii/Irlandii:

5. Miasto / hrabstwo, w którym Pani / Pan mieszka

6. Od jak dawna mieszka Pani / Pan w Wielkiej Brytanii/Irlandii:

7. Mieszkając w Wielkiej Brytanii/Irlandii:

8. Jak często jeździ Pani/Pan do Polski?

9. W jaki sposób najczęściej Pani / Pan podróżuje miedzy Polską a Wielką Brytanią/Irlandią?

10. Czy zawodowo lub hobbystycznie zajmuje lub zajmowała się Pani / zajmował się Pan działalnością związaną ze zwierzętami lub roślinami?:

II. Opinie na temat przyrody w Polsce i w Wielkiej Brytanii/Irlandii


1. Czy ochrona przyrody (ochrona gatunków zwierząt i roślin/ochrona dzikich terenów/ochrona lasów, jezior, gór) jest dla Pani/Pana:

2. Proszę określić czy poniżej przedstawione problemy związane z ochrona środowiska i przyrody są dla Pani/Pana istotne:

Zupełnie nieistotne Raczej nieistotne Obojętne Raczej istotne Niezwykle istotne Trudno powiedzieć
Gatunki tracą swoje siedliska i środowisko życia
Coraz większe „poszatkowanie” krajobrazu przez drogi, parkingi, zabudowę mieszkaniową i przemysłową
Zmieniający się klimat
Pojawianie się obcych gatunków w lokalnej przyrodzie
Zanieczyszczenie środowiska (wody, powietrza, gleby)
Rozszerzanie się terenów miast i terenów podmiejskich
Inne

3. Czy Pani/Pana zdaniem dzika przyroda jest obecnie:

4. Czy w Wielkiej Brytanii/Irlandii brakuje Pani/Panu jakichś gatunków zwierząt (dzikich lub domowych) lub roślin (dzikich, ozdobnych lub uprawnych) znanych Pani/Panu z Polski

5. Czy w Polsce brakuje Pani/Panu jakichś zwierząt (dzikich lub domowych) lub roślin (dzikich, ozdobnych lub uprawnych) znanych Pani/Panu z Wielkiej Brytanii/Irlandii?

6. Czy gdyby miała Pani/miał Pan możliwość, to przywiozłaby Pani/przywiózłby Pan z Polski do Wielkiej Brytanii/Irlandii lub z Wielkiej Brytanii/Irlandii do Polski jakieś zwierzęta lub rośliny (w tym nasiona, itp.)?

7. Czy przewoziła Pani/przewoził Pan jakieś zwierzę między Polską a Wielką Brytanią/Irlandią?

8. Czy przewoziła Pani / przewoził Pan jakieś rośliny między Polską a Wielką Brytanią/Irlandią?

9. Czy zdarzyło się Pani / Panu w czasie podróży między Polską a Wielką Brytanią/Irlandią nieświadomie przewieźć „pasażera na gapę” w postaci jakiegoś zwierzęcia (np. owada) lub rośliny (w tym nasion), na przykład w bagażu lub w samochodzie, którym Pani podróżowała / Pan podróżował?

10. Czy w Wielkiej Brytanii/Irlandii kupiła Pani / Pan przez Internet jakieś żywe zwierzęta lub rośliny (z wyjątkiem gotowych do spożycia owoców i warzyw)?

11. Czy zdarzyło się Pani / Panu znaleźć jakiegoś „pasażera na gapę” w postaci jakiegoś zwierzęcia (np. owada) lub rośliny (w tym nasion itp.) w otrzymanej przesyłce?

12. Czy uważa Pani / Pan, że wprowadzenie do polskiej przyrody roślin czy zwierząt z terenu Wielkiej Brytanii/Irlandii, bądź wprowadzenie polskich roślin czy zwierząt na teren Wielkiej Brytanii/Irlandii byłoby:

13. Czy wprowadzanie nowych gatunków roślin i zwierząt do lokalnej przyrody jest:

14. Jeśli zdarzyła się Panu / Pani konieczność pozbycia się zwierzęcia domowego, to czy podjął Pan/i któreś z wymienionych niżej działań

15. Czy spotkała się Pani / spotkał się Pan kiedyś z pojęciem „gatunek obcy” lub „inwazyjny gatunek obcy”?

Jeżeli któraś z sytuacji opisanych w pytaniach nr 7 – 11 przydarzyła się również komuś, kogo Pani / Pan zna, to będziemy bardzo wdzięczni za krótki opis tej sytuacji:

Wciśnięcie przycisku "Wyślij ankietę" oznacza zgodę na udział w badaniach.