Ankieta

Opinie na temat przyrody w Polsce i na Wyspach Brytyjskich wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii

University of Reading, School of Biological Sciences, Reading, UK oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie prowadzą badania, które mają na celu uzyskanie informacji o Państwa opiniach i odczuciach wobec przyrody w Polsce oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zapewniamy Państwa, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi na poniższe pytania, a nasz kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, dlatego nie prosimy o podawanie żadnych danych osobowych. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut.

Każda z Państwa opinii, pozytywna, negatywna czy też obojętna, dostarczy nam cennych informacji, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na jak największą liczbę pytań, jednak nie ma konieczności odpowiadania na wszystkie pytania.

Jeżeli zebrane dane umożliwią opracowanie wiarygodnych wyników, zostaną one opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Niniejszy projekt uzyskał akceptację Research Ethics Committee Uniwersytetu w Reading oraz dyrekcji Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

dr Joanna Bagniewska
School of Biological Sciences, University of Reading, UK
dr Agnieszka Olszańska, dr Wojciech Solarz, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpropagowanie tej ankiety wśród Państwa znajomych.