Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, EKOLOGIA, GEOLOGIA 21 04 2017

Konkurs na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, geologia, 24.04.2017.
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań w zakresie ekologii krajobrazu.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

“WIADOMOŚCI PISANE ZAPACHEM ŁAP” 21 04 2017

testNowe badania wykazały, że niedźwiedzie komunikują się za pomocą zapachu łap. Z dołków wyciśniętych w ziemi w czasie poruszania się w charakterystyczny sposób, tworzą ścieżki, na których zostawiają swój zapach. Zapach ten pochodzi z gruczołów znajdujących się w skórze łap i zawiera co najmniej 26 substancji, na podstawie których niedźwiedzie mogą rozpoznać np. płeć osobnika, który korzystał z takiej ścieżki przed nimi. Odkryto, że dla zwierząt zajmujących duże areały osobnicze, jest to ważny sposób wymiany informacji z sąsiadami.

Podstawy charakterystycznego chodu niedźwiedzi wyjaśniają badania opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports. Naukowcy zaobserwowali niedźwiedzie używające stale tej samej ścieżki i stąpające dokładnie w te same odciski łap. W tym wysoce zrytualizowanym zachowaniu, niedźwiedzie, jeden po drugim, energicznie wciskają łapy w ziemię dokładnie w te same wyraźnie widoczne dołki, podążając taką „wyciśniętą” ścieżką i obwąchując przy tym ślady pozostawione przez poprzedników. W skórze łap niedźwiedzi stwierdzono obecność dużych gruczołów, które podczas tarcia mogą uwalniać wydzielinę. To wyjaśnia dlaczego niedźwiedzie poruszają się w ten charakterystyczny sposób w trakcie znakowania ścieżek. Naukowcom udało się wyróżnić 26 specyficznych substancji lotnych, z których sześć występowało tylko u samców. Jedną z takich „samczych” substancji okazał się być cembrenoid, który jest feromonem używanym przez niektóre gatunki mrówek i termitów do znakowania ścieżek, a także ma znaczenie w rozpoznawaniu się poszczególnych osobników.

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół pod kierunkiem naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Estación Biológica de Doñana CSIC w Sewilli, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-017-01136-1

Link do materiału video: https://www.youtube.com/watch?v=5COJJx6fp0E

Fot. Djuro Huber

 

SEMINARIUM IOP PAN 12 04 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium Pana Jacka H. Graffa, który od paru lat wspiera nasz Instytut przy organizacji Festiwalu Naukowego. Pan Jacek wygłosi seminarium na temat: „Z wędrówek przyrodnika po Turcji. Od Stambułu do Kapadocji”, które odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy!

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 28 03 2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 26 kwietnia 2016r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.03.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Adam Ćmiel zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 01.04.2017 r.

 

SEMINARIUM IOP PAN 28 03 2017

testInstytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Wewnątrzsezonowa asynchronia i jej skutki - pomijany aspekt badań metapopulacyjnych. Przypadek niepylaka mnemozyny”, które odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium wygłoszą Panowie: Paweł Adamski i Adam Ćmiel.

Fot. Paweł Adamski

 

TATRZAŃSKA SESJA NAUKOWA "150 LAT BADAŃ GLONÓW W TATRACH" 14 03 2017

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wraz z Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie organizuje Tatrzańską Sesję Naukową "150 lat badań glonów w Tatrach".
Sesja odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.  

Szczegółowy program Sesji można pobrać TUTAJ.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

w imieniu Zarządu

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN, Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

 

SEMINARIUM IOP PAN 13 03 2017

testInstytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Czy cechy historii życia tłumaczą strukturę i dynamikę populacji zagrożonego gatunku ślimaka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)?”, które odbędzie się 20 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium przedstawią Państwo: Anna Lipińska i Adam Ćmiel.

Ryc. Anna Lipińska i Adam Ćmiel

Tytuł ryciny: Zagęszczenie populacji Vertigo moulinsiana w ciągu sezonu (maj-V, czerwiec-VI, lipiec-VII, sierpień-VIII, wrzesień-IX, październik-X) w czasie 3 sezonów (dane terenowe, lata 2008, 2009, 2010 - górny wykres i wynik modelowania - dolny wykres): Sum-suma osobników, Juv-osobniki młodociane, N1-I pokolenie osobników dorosłych, N2- II pokolenie osobników dorosłych, N3- III pokolenie osobników dorosłych.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA 28 02 2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.02.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maciej Liro zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony Instytutu Ochrony Przyrody PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.03.2017 r.

 

SEMINARIUM IOP PAN 28 02 2017

testInstytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Biologiczne podstawy funkcjonowania miejskiej populacji dzika na przykładzie Krakowa”, które odbędzie się 6 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie. Seminarium wygłosi Grzegorz Baś.

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 24 02 2017

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska do realizacji badań w zakresie biologii rozrodu i ekologii małży słodkowodnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem siedliska na wybiórczość siedliskową małży słodkowodnych, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących wpływu pasożytów i fenologii rozrodu na dostosowanie osobników.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 marca 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

SEMINARIUM IOP PAN 20 02 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 27 lutego br. o godzinie 13:00, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie (I piętro).

Tematy:

"Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozrodu kumaków Bombina spp. w dolinach rzecznych” - wygłosi mgr Małgorzata Łaciak

„Model nakładania się wymagań siedliskowych małży i ryb, w relacji pasożyt-ofiara, w ekosystemie wód płynących" - wygłosi mgr Krzysztof Tatoj

 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA: PIERWOTNY PULS PADLINY 06 02 2017

testPolecamy wywiad z dr hab. Nurią Selva, prof. IOP PAN, który został opublikowany w "Gazecie Wyborczej". Dr hab. Nuria Selva opowiada o swoich badaniach, o Puszczy Białowieskiej, o padlinie, o niedźwiedziach, o problemie dróg w ochronie przyrody. Rozmowę prowadzi Wojciech Mikołuszko.

Fot. Adam Wajrak

 

 

SEMINARIUM IOP PAN 03 02 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 13 lutego br. o godzinie 13:00. Pan Wojciech Krztoń zaprezentuje temat: „Zmiana spektrum wielkości wioślarek w odpowiedzi na masowy rozwój sinic w fitoplanktonie”. Miejsce seminarium: sala konferencyjna Instytutu, I piętro, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

 

POSZUKIWANA MAGISTRANTKA / MAGISTRANT DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...”. 27 01 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje magistrantki / magistranta zainteresowanej współpracą w realizacji międzynarodowego projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear” finansowanego z funduszy BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA 26 01 2017

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie (i) przebiegu procesów geomorfologicznych, sedymentologicznych i hydraulicznych w ujściowych odcinkach rzek górskich powyżej zbiorników zaporowych, (ii) ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz (iii) zmian procesów fluwialnych w rzekach żwirodennych pod wpływem działań rewitalizacyjnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem zbiorników zaporowych na procesy fluwialne zachodzące powyżej zbiorników, w metodach badań osadów rzecznych oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 lutego 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

SESJA NAUKOWA PTH 16 01 2017

test

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego organizuje Sesję Naukową "Długoterminowe badania ekosystemu Zbiornika Dobczyckiego (1986-2016)",  która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
W czasie Sesji zaprezentowanych zostanie 7 referatów.

PROGRAM SESJI

 

POSZUKIWANY DOKTORANT W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...” 16 01 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta do pracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKO TYPU POST-DOC W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...” 16 01 2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni osobę na stanowisko typu post-doc w ramach projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

RUSZYŁA STRONA ,,NAUKA DLA PRZYRODY" 10 01 2017

Naukowcy z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk powołali inicjatywę ,,Nauka dla przyrody". Będzie ona forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.

Specjaliści z różnych dziedzin, w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę będą wspierać ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym naszego kraju.

,,Nauka dla przyrody" jest inicjatywą apolityczną. ,,Będziemy m.in. proponować nowe oraz komentować prowadzone i planowane działania, mające istotny wpływ na polską przyrodę, niezależnie od tego, kto będzie je podejmował" - zaznacza dr Drobniak

,,Do tej pory opinie i rekomendacje w tych kwestiach wydawane były niezależnie przez poszczególne instytucje i badaczy. Choć były one przygotowywane z dbałością o naukową poprawność, ich siła i słyszalność słabły przez ich rozproszenie" - podkreślają autorzy inicjatywy.

Link do strony ,,Nauka dla przyrody": https://naukadlaprzyrody.pl/

 

SEMINARIUM IOP PAN 10 01 2017

testZapraszamy na seminarium naukowe w dn. 16 stycznia 2017 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN (al. A. Mickiewicza 33, Kraków, I piętro) na którym pan Wojciech Krztoń przedstawi temat: „Zmiany morfologiczne Daphnia spp. indukowane przez sinicę Aphanizomenon flos-aquae".