Smużka

Sicista betulina (Pallas, 1778)

Stwierdzono na: 101 kwadratach
Liczba obserwacji: 173
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 10:38

Smużka - Sicista betulina (Pallas, 1778)

Elwira Szuma
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1c, 17-230 Białowieża
tel.: (85) 682 77 79
eszuma@zbs.bialowieza.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Beuch Szymon (Bytom); Ciechanowski Mateusz (Uniwersytet Gdański); Ciechanowski Mateusz, Uniwersytet Gdański; Jarosz Agata (UMCS); Karpińska Oliwia, Kielan Emilia (SGGW); Lesiński Grzegorz (SGGW); Lesiński Grzegorz (SGGW), Błachowski Grzegorz (PTSOP); Marzec Magdalena (PKP); Matysek Marcin (IOP PAN); Styka Ryszard (UMCS); Śliwa Joanna (UMCS); Świątek A. (IBŚ UAM); Taylor Jan (UwB); Więcek Mirosław (Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA); Witczuk Julia (Stacja Badawcza Fauny Karpat, MIIZ PAN); Wołk Krzysztof (Toruń); Zając Bartłomiej (INOŚ UJ); Zub Karol (IBS PAN)