Nornik północny

Microtus oeconomus (Pallas, 1776)

Stwierdzono na: 374 kwadratach
Liczba obserwacji: 471
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 10:38

Nornik północny - Microtus oeconomus (Pallas, 1776)

Barbara Piłacińska
Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
tel.: (61) 829 58 01
piryn@amu.edu.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Bartoszewicz Magdalena (Słońsk); Biebrzański PN; Hetmański Tomasz ( Akademia Pomorska); Ireneusz Michalak; Jarosz Agata (UMCS Lublin); Karol Zub (IBS PAN Białowieża); Kitowski Ignacy (Chełm); Konopka Andrzej KOO; Kościów Robert, Pieszko Robert; Lippoman Tomasz; Marzec Magdalena (Żytkiejmy); Mitrus Cezary (Uniwersytet Rzeszowski) i Deniszczuk Anna (Siedlce); Obłaza P. (PKP); Paczuska Martyna (studentka biologii na UPH w Siedlcach); Panek Marek (Stacja Badawcza PZŁ Czempiń); Piłacinska Barbara (UAM); Piłacińska Barbara (UAM); Skowroński Wiesław (Rymań); Stolarz Przemysław (PKP); Stolarz Przemysław i Lesiński Grzegorz (SGGW); Śliwa Joanna (UMCS Lublin); Taylor Jan (Uniw. w Białymstoku); Wężyk Marcin (Piotrków Trybunalski); Woźniak Bartłomiej (SGGW); Zając Tadeusz (IOP PAN);; Zub Karol (IBS PAN Białowieża); Zub Karol, IBS Białowieża; Żurawlew Przemysław (Żbiki)