kumak nizinny

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1354 kwadratach
Liczba obserwacji: 3078
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 12:06

Fot. Małgorzata Smółka

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl