traszka karpacka

Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) [Triturus montandoni (Boulenger, 1880)]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 118 kwadratach
Liczba obserwacji: 481
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:15

Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl