traszka górska

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) [Triturus alpestris (Laurenti, 1768)]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 216 kwadratach
Liczba obserwacji: 608
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-15 15:34

Fot. Adam Wodarz

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl