traszka zwyczajna

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) [Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1285 kwadratach
Liczba obserwacji: 2610
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 09:39

Fot. Bartłomiej Najbar

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl