traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1132 kwadratach
Liczba obserwacji: 2158
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:19

Fot. Adam Wodarz

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl