wąż Eskulapa

Zamenis longissimus (Laurenti,1768) [Elaphe longissima (Laurenti,1768)]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 26 kwadratach
Liczba obserwacji: 78
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05 13:01

Fot. Katarzyna Kurek

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl