jaszczurka zielona

Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 10 kwadratach
Liczba obserwacji: 11
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-18 14:47

Fot. Przemysław Olech

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl