jaszczurka zwinka

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1395 kwadratach
Liczba obserwacji: 3629
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 14:34

Fot. Bartłomiej Najbar

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl