padalec zwyczajny

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1229 kwadratach
Liczba obserwacji: 2796
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

Fot. Michał Wolny

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl