żółw ozdobny

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 176 kwadratach
Liczba obserwacji: 302
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-27 16:55

Fot. Adam Wodarz

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl