żółw błotny

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 600 kwadratach
Liczba obserwacji: 1374
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-29 12:20

Fot. Bartłomiej Najbar

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl